Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Posnetki in gradivo za namene usposabljanja mladih prevzemnikov kmetij

  Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije je v letu 2020 pripravila posnetke in gradivo za namene usposabljanja mladih prevzemnikov kmetij, ki so prejeli odločbe o pravici do sredstev iz naslova podukrepa 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki je postala pravnomočna v letih 2018, 2019 ali 2020 in ki je izbral razvojni cilj »10.1: Vključitev v podukrep "Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti".

 • Uporaba satelitskih posnetkov v kmetijstvu

  Razmeroma pogosti prehodi satelitov Sentinel-1 in Sentinel-2 zagotavljajo posnetke površja vsakih 3 do 6 dni. Če te posnetke v določenem časovnem obdobju zložimo po vrstnem redu glede na datum nastanka in jih primerno obdelamo, lahko z njimi spremljamo rast pridelkov po fenoloških fazah, zdravstveno stanje rastlin, spravilo pridelkov, različne aktivnosti kot sta oranje in košnja in podobno.

 • Izdane so odločbe za naložbe v prilagoditev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

  Trem upravičencem so bile (za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb - sklop C) izdane odločbe v skupni vrednosti 2 milijona evrov.

 • Slovenija znova med finalisti za Nagrado za navdihujoče projekte podeželja 2021

  Slovenski projekt, ki je namenjen obnovi v naravnih ujmah poškodovanih gozdov in v katerem so glavni upravičenci do sredstev lastniki gozdov in Zavod za gozdove Slovenije, je bil izmed 125 prijavljenih projektov iz držav članic EU izbran v krog 20 finalistov evropskega natečaja Nagrade za navdihujoče projekte podeželja 2021 (Rural Inspiration Awards 2021).

 • Zavezanci morajo poročila za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 oddati do 15. aprila

  Prejemniki sredstev za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020) morajo poročila o izpolnjevanju obveznosti za leto 2020 oddati do 15. aprila 2021. Poročanje se bo tudi letos izvajalo izključno v elektronski obliki, in sicer preko aplikacije »Razvoj podeželja - poročila«.

 • Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk zaradi drugega vala epidemije COVID-19

  Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo upravičencem na podlagi podatkov iz uradnih evidenc izdala informativne odločbe.

 • Za izboljšanje posestne strukture razpisanih 1,7 milijona evrov za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo v današnjem Uradnem listu objavilo 3. javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, s katerim bo razpisalo 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev.

 • Storitve programa Copernicus

  Storitve programa Copernicus obsegajo šest področij: ozračje, morsko okolje, kopno, podnebne spremembe, varnost in izredne razmere.

 • Odobrenih je 4,6 milijona evrov za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

  Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za vloge, ki so prispele na 15. javni razpis za podporo v naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja (podukrep 4.1 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020). Upravičencem so bile izdane odločbe v skupni vrednosti 4,6 milijona evrov.

 • Objava odlokov zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina, v sadjarstvu in na področju dopolnilnih dejavnosti

  V naslednjih dveh tednih je predvidena objava odlokov za uveljavljanje finančnih nadomestil zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina, v sadjarstvu in na področju dopolnilnih dejavnosti zaradi drugega vala epidemije COVID-19.

 • Objavljen 3. javni razpis za odpravo zaraščanja kmetijskih površin

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu številka 28/2021 objavilo 3. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Razpisanih je 600.000 evrov nepovratnih sredstev. Vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji.

 • Zgodovina programa Copernicus

  Razvoj programa Copernicus je potekal v treh fazah. Predoperativna faza Copernicusa je bila razvojne narave, s pilotnimi projekti, in je potekala do leta 2010, nato pa so se leta 2011 pričele operativne dejavnosti, ki so trajale do leta 2012. V polni operativi, kot ga poznamo sedaj, deluje od leta 2014.

 • Obvestilo o zaprtju treh javnih razpisov

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča zainteresirano javnost, da zaradi prerazporeditve sredstev na Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo za obdobje 2014-2020 zapiramo 3 javne razpise.

 • Nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji odobrenih 6 milijonov evrov za razvoj nekmetijskih dejavnosti

  Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za vloge, ki so prispele na 1. javni razpis za podporo za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti (podukrep 6.4 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020).

 • Izdana je odločba za 14. javni razpis za podporo v naložbe v kmetijska gospodarstva

  Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbo za vlogo, ki je prispela na 14. javni razpis za podporo v naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali (podukrep 4.1 iz Programa razvoja podeželja PRP 2014-2020). 1 upravičencu (sklop A) je bila izdana odločba v skupni vrednosti 17.490 evrov.

 • Izdane so odločbe za 15. javni razpis za podporo v naložbe v kmetijska gospodarstva

  Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za vloge, ki so prispele na 15. javni razpis za podporo v naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja (podukrep 4.1 iz PRP 2014-2020). 23 upravičencem (sklop C) so bile izdane odločbe v skupni vrednosti 3,44 mio evrov.

 • Danes se začenja letošnja kampanja oddaje zbirnih vlog

  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) je v lanskem letu za ukrepe kmetijske in ribiške politike izplačala 332 milijonov evrov. Danes pa se začenja kampanja zbirnih vlog za leto 2021, v okviru katere bodo vlagatelji zopet oddajali zahtevke za sheme neposrednih plačil in ukrepe razvoja podeželja v skupni vrednosti okrog 220 milijonov evrov.

 • Program Copernicus

  Copernicus, imenovan tudi »Evropske oči na Zemljo«, je program EU za opazovanje in spremljanje Zemlje.

 • Kampanja zbirnih vlog 2021 in pomoč vlagateljem

  Klicni center Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja bo v času kampanje zajema zbirnih vlog deloval v okrepljeni zasedbi in daljšim delovnim časom za poslovanje s strankami prek telefona.

 • Vpogled v podatke satelitskega spremljanja površin bo možen s 1. 8. 2021

  Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) bo upravičencem, ki bodo v letu 2021 oddali zbirno vlogo, od 1. 8. 2021 prek aplikacije SOPOTNIK omogočila vpogled v stanje kmetijskih površin za lastno kmetijsko gospodarstvo.