Skoči do osrednje vsebine

Izobraževanje za poročanje o cenah kmetijskih in živilskih proizvodov

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je pripravila spletno izobraževanje za zavezance, ki so v skladu z Odredbo o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov dolžni poročati podatke o odkupnih in prodajnih ponderiranih cenah količinah in poreklu kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov.

Za nemoteno izvedbo poročanja bo agencija v torek, 18. julija 2023, v času od 10. do 12. ure, izvedla spletno predstavitev o poročanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov. Na predstavitev vabimo »identificirane« zavezance za poročanje, katerim je agencija predhodno že posredovala vabilo po elektronski pošti.

Skladno z navedeno zakonodajo agencija poziva zavezance za poročanje, ki morda še niso bili obveščeni in menijo, da bi morali poročati o zgoraj omenjenih podatkih, da to javijo na namenski elektronski poštni predal cene.aktrp@gov.si

Vsem dodatno prijavljenim zavezancem bodo posredovana vsa nadaljnja navodila oziroma potrebne informacije.

Na predstavitvi bodo strokovni sodelavci agencije prikazali delovanje in dostopanje do aplikacije ter praktične primere vnosa podatkov za poročanje. Predstavitev delovanja aplikacije bo tudi posneta in bo na voljo za naknadne oglede.

Odredba o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 60/23) in Odredba o  spremembi odredbe o rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 74/23) določata zavezance za poročanje podatkov o odkupnih in prodajnih ponderiranih cenah količinah in poreklu kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov.

Zavezanci morajo prvič poslati Poročilo o kmetijskih pridelkih in živilskih proizvodih najpozneje do 22. avgusta 2023, za mesec julij.