Skoči do osrednje vsebine

Podaljšujemo roke za poročanje o cenah kmetijskih in živilskih proizvodov

Z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo pripravili spremembo Odredbe o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov. S spremembo določamo daljše roke za posredovanje podatkov s strani zavezancev in znižujemo prag za poročanje. Ostale spremembe ne posegajo v obveznost poročanja zavezancev.

Odredba o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov, ki je začela veljati 1. julija 2023, je pripravljena na podlagi Zakona o kontroli cen in velja do 31. decembra 2023. V današnjem Uradnem listu je objavljena Odredba o spremembi Odredbe o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov, ki v manjšem delu popravlja osnovno Odredbo.

Resorno zakonodajo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport smo uporabili, ker Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v svoji resorni zakonodaji še ni imelo urejenih ustreznih pravnih podlag, ki bi omogočale kakršnekoli ukrepe glede cen v prehranski verigi.

Kaj za zavezance pomenijo današnje spremembe?

S spremembo, ki je bila danes objavljena v Uradnem listu, smo določili daljše roke za posredovanje podatkov s strani zavezancev. S tem smo odgovorili na predlog zavezancev, ki so pojasnili, da v prvotno določenem roku še ne razpolagajo z vsemi potrebnimi podatki. Predlog zavezancev smo upoštevali in zamaknili rok za poročanje iz 10. na 15. delovni dan v mesecu za pretekli mesec. Spreminjamo tudi datum prvega poročanja, ki bo tako od 1. avgusta do 22. avgusta za mesec julij.

Da bi pridobili čim ustreznejše podatke od vseh relevantnih zavezancev, se spreminja tudi definicija mikro podjetja, in sicer na način, da se zniža prag s 500.000 evrov letnega prometa na 250.000 evrov letnega prometa.

Ostale spremembe so redakcijske narave in se nanašajo na poenotenje merskih enot za poročanje. Sprememba Odredbe bo stopila v veljavo z jutrišnjim dnem.

Sistemsko bo področje urejeno v okviru noveliranega Zakona o kmetijstvu

Z namenom vzpostavitve ustrezne dolgoročne pravne podlage, ki bo sistemsko urejala spremljanje cen, količin in porekla po celi verigi, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo novelo Zakona o kmetijstvu. To je včeraj že sprejel Državni zbor, novela pa bo začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Novela zakona o kmetijstvu vsebuje novo poglavje z naslovom Zbiranje podatkov v verigi preskrbe s hrano in predstavlja pravno podlago za sprejem Odredbe za zbiranje podatkov v verigi preskrbe s hrano, ki jo bo predpisal minister pristojen za kmetijstvo. Nova odredba bo tako predvidoma sprejeta oktobra 2023 in bo z dnevom veljavnosti preklicala trenutno veljavno Odredbo po Zakonu o kontroli cen.

Pred pripravo odredbe bo Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano izvedlo tudi javno razpravo, v okviru katere bodo deležniki lahko podali svoja mnenja in pripombe, ki bodo prispevali k učinkovitejši izvedbi celotnega spremljanja.