Skoči do osrednje vsebine

Agencija je izdala 14.811 pozitivnih odločb zaradi suše v letu 2022

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je na pošto odpremila prvi sveženj odločb za finančno pomoč oškodovancem/upravičencem, ki so utrpeli škodo v primarni kmetijski proizvodnji zaradi suše leta 2022.

Od obravnavanih 22.933 vlog je v prvem svežnju zajetih 14.811 pozitivnih odločb v skupni višini 22.580.915,48 evra. Izplačilo je predvideno v naslednjem tednu.

Preostale pozitivne, delno pozitivne in negativne odločbe bodo izdane predvidoma v drugi polovici meseca julija 2023.

Agencija je v postopku izdaje odločb obravnavala vloge vlagateljev »Obrazec 2.09: Ocena škode na kmetijskih kulturah«, prevzetih iz elektronske zbirke podatkov AJDA, ki jo upravlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in so jih občinske komisije za ocenjevanje škode vnesle v zbirko podatkov AJDA.

Sredstva se dodelijo oškodovancem/upravičencem, če je končna ocena škode na posameznem GERK-u* v višini najmanj 30 odstotkov običajne letne kmetijske proizvodnje in hkrati ne presega 30-odstotno običajno letno kmetijsko proizvodnjo na ravni posameznega pridelka.

Izpad dohodka v letu 2022 je bil za posamezen GERK* in za posamezno prijavljeno kulturo na Obrazcu 2.09, za upravičenca izračunan na podlagi podatkov o stopnji poškodovanosti in površini iz sistema AJDA, na podlagi podatkov o povprečnih cenah in o cenah pridelka, ki jih je objavil Statistični urad Republike Slovenije ter na podlagi podatkov v Registru kmetijskega gospodarstva.

Izpad dohodka v letu 2022 predstavlja razliko med izračunanim triletnim povprečjem predvidenega dohodka na površino v letih 2019-2021 in izračunanim predvidenim dohodkom ob upoštevanju stopnje poškodovanosti v letu 2022.

Izračunana pomoč za posamezen GERK* je zmnožek upravičenega izpada dohodka in deleža pomoči skladno s točko 5.4.3. Programa, ki določa višino pomoči kot odstotek uničenja običajne letne kmetijske proizvodnje. Višina 45 odstotkov ocene
neposredne škode je določena za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) in višina 40 odstotkov ocene  neposredne škode je določena za vsa preostala območja.

V sklopu obravnave vseh vlog, izračunani skupni znesek državne pomoči, ki znaša 31.508.218,44 evra, presega razpoložljiva sredstva, ki so v višini 24.921.486,58 evra (določena s Programom). Upošteval se je korekcijski faktor, ki je bil določen kot količnik razpoložljivih sredstev za odpravo posledic škode in vsote zneskov državne pomoči in ta znaša K: 0,790951942548.

*GERK-Grafična enota rabe kmetijskega gospodarstva