Skoči do osrednje vsebine

Zaključek oddaje vlog na 28. javni razpis na podukrepu 4.1

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 28. javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023 je znašala 15 milijonov evrov. Oddanih je bilo 225 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 7 milijonov evrov sredstev.

28. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023 je bil objavljen 15. maja 2023, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 24. julija 2023.

Predmet podpore so bile naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.

Za namen 28. javnega razpisa je bilo razpisanih 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je na 28. javnem razpisu bilo skupno oddanih 225 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 7.033.638 evrov.