Skoči do osrednje vsebine

Objavljena sta dva nova razpisa v čebelarskem sektorju

30. junija 2023 sta bila v Uradnem listu številka 71/23 objavljena dva javna razpisa.

Javni razpis za podintervencijo Promocija čebelarstva v programskem letu 2023

Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov nakupa promocijskih izdelkov za podintervencijo Promocija čebelarstva, katerega glavni namen je promocija čebelarstva in ozaveščanje o pomenu čebel, čebeljih pridelkov, ohranjanja narave in biotske pestrosti. To bo prispevalo k boljši promociji in k trženju čebeljih pridelkov ter povečanju ekonomičnosti čebelarskega sektorja.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 17.573,40 evra.

Vlagatelj je društvo, ki je v Centralnem registru društev registrirano kot čebelarsko društvo. 

Javni razpis za podintervencijo promocija čebelarstva v programskem letu 2023 v obdobju od 1. januarja do 31. julija 2023

Javni razpis za podintervencijo Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2023

Predmet javnega razpisa je podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov, katerega glavni namen je zagotavljanje pogojev za dostop do čebeljih paš na drugih območjih ter s tem enakomernejše poseljenosti s čebelami.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 48.810 evrov.

Vlagatelj je pravna oseba, ki je registrirano čebelarsko društvo ter izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev sredstev.

Javni razpis za podintervencijo podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2023

Rok za oddajo vlog začne teči 17. julija 2023 z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59.