Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podintervencijo promocija čebelarstva v programskem letu 2023 v obdobju od 1. januarja do 31. julija 2023

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov nakupa promocijskih izdelkov za podintervencijo Promocija čebelarstva, katerega glavni namen je promocija čebelarstva in ozaveščanje o pomenu čebel, čebeljih pridelkov, ohranjanja narave in biotske pestrosti. To bo prispevalo k boljši promociji in k trženju čebeljih pridelkov ter povečanju ekonomičnosti čebelarskega sektorja.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 17.573,40 eurov.

Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po dveh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 17. julija 2023 z začetkom ob 9.00 uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59 ure.

Vlagatelj je društvo, ki je v Centralnem registru društev registrirano kot čebelarsko društvo. Vlagatelj mora imeti izdelan načrt uporabe promocijskih izdelkov in promocijskih videopredstavitev o čebelarjenju. Ta načrt obsega določitev ciljne skupine in vsebuje vsaj eno tematiko, s katero se bo ozaveščalo o pomenu čebel, o čebeljih pridelkih, ohranjanju narave in biotski pestrosti. Načrt je namenjen za izboljšanje promocije, izboljšanje trženja čebeljih pridelkov ter povečanje ekonomičnosti in konkurenčnosti čebelarstva.

Upravičeni stroški nakupa promocijskih izdelkov, ki so povezani z navedenimi vsebinami, so:
- stroški nakupa novih promocijskih izdelkov;
- stroški nakupa videovsebin o čebelarjenju.

Javni razpis

Javni razpis

Razpisna dokumentacija