Skoči do osrednje vsebine

Odločbe na 5. javnem razpisu za podukrep 4.3 Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

11 upravičencem smo izdali odločbe v skupni vrednosti 2.202.667,37 evra.

5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, je bil objavljen 27. januarja 2023, vloge so lahko vlagatelji oddali do vključno 12. maja 2023 do 14.00 ure. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 3.000.000 evrov.

Na Agencijo je prispelo 11 vlog s skupno zaprošeno vrednostjo 2.238.257,29 evra. Izdanih je bilo 11 odločb o pravici do sredstev v skupni višini 2.202.667,37 evra.