Skoči do osrednje vsebine

Pričetek oddaje vlog za čebelarske intervencije

Čebelarje, čebelarska društva in druge organizacije v čebelarstvu obveščamo, da se v ponedeljek 17. julija 2023 ob 9. uri prične elektronska oddaja vlog na javne razpise.

  • Podintervencija sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu, katerega glavni namen je zagotavljanje zdravstvenega varstva čebel in večje varnosti čebeljih pridelkov.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 11.960 evrov.

Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, so vpisani v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev.

Do sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu, so upravičeni tudi vlagatelji, ki niso vključeni v kontrolo ekološkega čebelarjenja!

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2023

  • Podintervencija sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov. Glavni namen je obnova starih tipičnih čebelnjakov, ki imajo zgodovinsko vrednost in so vpisani v Registru starih čebelnjakov pri Čebelarski zvezi Slovenije oziroma v Registru nepremične kulturne dediščine.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 24.407,50 evra.

Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, so vpisani v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev.

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2023 v obdobju od 1. januarja do 31. julija 2023

  • Podintervencija subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2023

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje vzreje čebeljih matic, katerega glavni namen je spodbujanje vzreje kakovostnih čebeljih matic in izboljšanje kakovosti vzrejenega plemenskega materiala.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 48.815 evrov.

Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel ter izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljenih v javnem razpisu.

Javni razpis za subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2023

  • Podintervencija promocija čebelarstva v programskem letu 2023

Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov nakupa promocijskih izdelkov za podintervencijo Promocija čebelarstva, katerega glavni namen je promocija čebelarstva in ozaveščanje o pomenu čebel, čebeljih pridelkov, ohranjanja narave in biotske pestrosti. To bo prispevalo k boljši promociji in k trženju čebeljih pridelkov ter povečanju ekonomičnosti čebelarskega sektorja.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 17.573,40 evra.

Vlagatelj je društvo, ki je v Centralnem registru društev registrirano kot čebelarsko društvo. 

Javni razpis za podintervencijo promocija čebelarstva v programskem letu 2023 v obdobju od 1. januarja do 31. julija 2023

  • Podintervencija podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2023

Predmet javnega razpisa je podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov, katerega glavni namen je zagotavljanje pogojev za dostop do čebeljih paš na drugih območjih ter s tem enakomernejše poseljenosti s čebelami.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 48.816 evrov.

Vlagatelj je pravna oseba, ki je registrirano čebelarsko društvo ter izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev sredstev.

Javni razpis za podintervencijo podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2023

 

Vloge bo možno v aplikacijo E-kmetijstvo (Spletna aplikacija za oddajo vlog iz Strateškega načrta 2023-2027) oddajati do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59.

Navodila za vnos vloge najdete na: Intervencije v sektorju čebelarskih proizvodov

Vlagatelje pozivamo, da vlogo oddajo čimprej in z oddajo ne odlašajo do zadnjega dne. Za e-oddajo se šteje, da je vloga dejansko oddana na Agencijo!