Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2023

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje vzreje čebeljih matic, katerega glavni namen je spodbujanje vzreje kakovostnih čebeljih matic in izboljšanje kakovosti vzrejenega plemenskega materiala.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 88.815,20 eurov.

Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po treh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 17. julija 2023 z začetkom ob 9.00 uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59 ure.

Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in je vpisan v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel ter izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljenih v javnem razpisu.

Vzreja čebeljih matic se subvencionira vzrejevalcu gospodarskih čebeljih matic in vzrejevalcu rodovniških čebeljih matic glede na število vpisanih čebeljih matic v izvorno rodovniško knjigo v letu pred objavo javnega razpisa.

Vzrejevalec mora imeti odločbo ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic in potrdilo o vzreji za vzrejno leto 2022, za katero vlaga vlogo; čebelje matice morajo biti vpisane v izvorno rodovniško knjigo v vzrejnem letu 2022 v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo; vzrejevalec izvaja direktni test v selekcijskem čebelnjaku v letu 2022, kar z izdajo potrdila potrdi druga priznana rejska organizacija.

Višina subvencioniranja na vzrejeno gospodarsko matico iz linije matičarja s poreklom znanim do 4 leta znaša 1,30 eurov.

Razpisna dokumentacija