Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2023

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu iz podintervencije Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2023 od 1. januarja do 31. julija 2023, katerega glavni namen je zagotavljanje zdravstvenega varstva čebel in večje varnosti čebeljih pridelkov.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 11.960,00 evrov.

Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po treh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 17. julija 2023 z začetkom ob 9.00 uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59 ure.

Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, so vpisani v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev. Do sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu, so upravičeni tudi vlagatelji, ki niso vključeni v kontrolo ekološkega čebelarjenja.

Seznam zdravil za zatiranje varoj na osnovi organskih kislin in eteričnih olj, ki so dovoljena v ekološkem čebelarstvu, ter najvišja višina priznanih stroškov nakupa navedenih zdravil in eteričnih olj za programsko obdobje 2023–2027, za katero lahko vlagatelji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, je določen s Sklepom o določitvi seznama in najvišje višine priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme, zdravil, sadik medonosnih rastlin ter satnic za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 46/23).

Stroški nakupa zdravil za zatiranje varoj na osnovi organskih kislin in eteričnih olj, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge, morajo znašati najmanj 50 eurov brez vštetega DDV. Delež sofinanciranja zdravil znaša do 70 % skupne vrednosti izvedenega nakupa zdravil brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade oziroma največ 10 eurov brez vštetega DDV na čebeljo družino, pri čemer se upošteva število čebeljih družin, vpisanih v register čebelnjakov na dan 31. oktobra v letu pred oddajo vloge.

Javni razpis

Javni razpis

Razpisna dokumentacija