Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Zbornik Mednarodne konference Zaživimo z vodo

  Izšel je zbornik Mednarodne konference Zaživimo z vodo/Live with water, ki je potekala 31. maja in 1. junija 2019 v Podsredi.

 • Odločitve 64. dopisne seje Vlade RS s področja MOP

  Vlada RS je na 64. dopisni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Osnutek Pravilnika o metodologiji za masovni zajem poseljenih zemljišč in določitvi vrste dejanske rabe poseljenih zemljišč

  Ministrstvo za okolje in prostor obvešča (MOP), da je v javno obravnavo podalo osnutek Pravilnika o metodologiji za masovni zajem poseljenih zemljišč in določitvi vrste dejanske rabe poseljenih zemljišč. Pripombe lahko posredujete do vključno petka, 30. avgusta 2019, na elektronski naslov: gp.mop@gov.si.

 • Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice

  Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da je v javno obravnavo podalo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice. Pripombe lahko posredujete do vključno petka, 30. avgusta 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si.

 • Evropska unija razširila seznam invazivnih tujerodnih vrst

  Evropska komisija je 26. julija 2019 razširila seznam tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst, ki zaradi svoje invazivnosti pomenijo grožnjo rastju in živalstvu Evropske unije. Seznam je dopolnila s 17. vrstami, tako da je sedaj na seznamu 66 vrst. Zanje veljajo najstrožji ukrepi, zato jih je prepovedano gojiti, prodajati, kupovati, izmenjavati, razmnoževati in izpuščati v naravo. Prepovedi bodo za vse te vrste veljale od 15. avgusta 2019 dalje.

 • Dan globalnega okoljskega dolga letos 29. julija, za EU 10. maja, za Slovenijo že 27. aprila

  Na področju okolja globalno odmevata dve novici - svetovna mreža za okoljski odtis (Global Footprint Network – GFN) je na podlagi zadnjih izračunov za ta kazalnik objavila datum dneva okoljskega dolga (Earth Overshoot Day), ki je za 3 dni bolj zgodaj kot lani, in najbolj zgodaj doslej. To je dan v letu, ko začne človeštvo porabljati več naravnih virov, kot jih Zemlja lahko obnovi v tem letu – v zadnjih 20 letih se je premaknil za dva meseca. Švedska okoljska aktivistka Greta Thunberg pa je skupaj z glasbeno skupino iz Manchestra objavila skladbo z naslovom »The 1975«, v kateri recitira esej o podnebnih spremembah. V skladbi, ki nosi isti naslov kot glasbena skupina, opozarja tako na zaskrbljujoče stanje kot na možnosti pozitivnega ukrepanja, h kateremu poziva predvsem starejše generacije. Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Marko Maver poudarja, da Slovenija lahko in mora k zmanjšanju okoljskega dolga prispevati z ambiciozno podnebno politiko in pospešenim prehodom v krožno gospodarstvo, kot je predvideno z dolgoročno podnebno strategijo in drugimi dokumenti, ki jih bo MOP predlagal v prihodnjem letu.

 • Slovenija prejela opomin in obrazloženo mnenje glede ohranjanja habitatov

  Slovenija je s strani Evropske komisije (EK) prejela uradni opomin in obrazloženo mnenje glede ohranjanja naravnih habitatov, prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter prosto živečih ptic.

 • Zaživela nova orodja informacijske tehnologije za obvladovanje okoljskih tveganj

  Na spletni strani projekta EcoLex Life, ki ga sofinancira evropski finančni mehanizem LIFE in Ministrstvo za okolje in prostor, so brezplačno na voljo Zbirka okoljske zakonodaje s čistopisi, storitev EcoClipping, Orodje za oceno okoljskih tveganj, ki vam pomaga prepoznati in obvladovati vaša okoljska tveganja ter interaktivna aplikacija Okoljski vodič, s pomočjo katere lahko ugotovite, katere zahteve okoljske zakonodaje morate zadovoljevati in kaj od vas zahtevajo. Na voljo so vam tudi brezplačni webinarji in strokovne EcoLex delavnice.

 • Fotografski natečaj Alpske konvencije

  Ministrstvo za okolje in prostor kot nosilec Alpske konvencije v Sloveniji ter Stalni sekretariat Alpske konvencije obveščata o že deseti izvedbi fotografskega natečaja. Fotografije, ki bodo oddane do 30. avgusta 2019 se bodo potegovale za nominacije za koledar Alpske konvencije za leto 2020.

 • Odločitve 62. dopisne seje Vlade RS s področja MOP

  Vlada RS je na 62. dopisni seji obravnavala 4 točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Obravnava Osnutka Uredbe o podrobnejših merilih plačila za vodno pravico, ko je vodna pravica pridobljena na podlagi vodnega dovoljenja za rabo vode za proizvodnjo pijač

  Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da je v javno obravnavo podalo Osnutek Uredbe o podrobnejših merilih plačila za vodno pravico, ko je vodna pravica pridobljena na podlagi vodnega dovoljenja za rabo vode za proizvodnjo pijač. Pripombe lahko posredujete do vključno ponedeljka, 2. septembra 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si.

 • Javna obravnava pravilnikov o zaščiti stavb pred vlago, hrupom in stabilnosti

  Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da so na E-demokraciji v javno obravnavo objavljeni trije osnutki pravilnikov - Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago, Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov in Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbi. Pripombe in predloge lahko posredujete do vključno 20. avgusta 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si.

 • Odločitve 40. redne seje Vlade RS s področja MOP

  Vlada RS je na 40. redni seji obravnavala 14 točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Prenova tehnične smernice za graditev - Požarna varnost v stavbah

  Minister za okolje in prostor je na podlagi Gradbenega zakona sprejel Tehnično smernico za graditev TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah, s katero je bolj podrobno določil priporočene tehnične rešitve, kot tudi določil izbiro primerne ravni gradbenih proizvodov in materialov in način njihove vgradnje, ki jih je treba upoštevati pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju stavb, da se zagotavlja primerna požarna varnost stavb.

 • Odločitve 60. dopisne seje Vlade RS s področja MOP

  Vlada RS je na 60. dopisni seji obravnavala eno točko s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Voda v Moravčah je pitna, vpliva dejavnosti družbe Termit na pitno vodo ni

  Analiza pitne vode, ki jo je po »Neodvisni kemijski analizi vode in sanacijskega materiala na območju nekdanjega odkopa Drtija v Moravčah« odredil minister za okolje in prostor Simon Zajc je pokazala, da je pitna voda v Moravčah neoporečna.

 • Odziv MOP na poziv Interseroha

  Ministrstvo za okolje in prostor je bilo obveščeno, da je družba za ravnanje z odpadno embalažo Interseroh d. o. o. 1. 7. 2019 na večje število podjetij naslovila poziv k ukrepanju ob napovedani spremembi zakonodaje na področju proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) in ravnanja z odpadno embalažo. Sprememba zakonodaje, na katero se poziv nanaša, obsega osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja, ki je bil v javni obravnavi do 4. oz. 5. julija 2019, in osnutek Uredbe embalaži in odpadni embalaži, ki je bil v javni obravnavi do 8. julija 2019. K pozivu je Interseroh pripel tudi svoje pripombe in predloge na osnutek sprememb zakona, ki so jih nekateri prejemniki poziva kot lastne pripombe poslali ministrstvu.

 • Okoljska inšpekcija včeraj z ustno odločbo prepovedala obratovanje naprave za predelavo odpadkov podjetja Termit

  Okoljski inšpektor Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je po včerajšnji pridobitvi poročila Agencije RS za okolje (ARSO) o monitoringu stanja voda na vplivnem območju podjetja Termit d. d., že včeraj opravil inšpekcijski pregled. Z ustno odločbo je včeraj prepovedal obratovanje naprave za predelavo odpadkov podjetja Termit.

 • Julijske novice programa ESPON

  Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik in programov v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov, prav tako pa tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja. Program povezuje območje 28 držav članic EU in 4 partnerske države: Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico.

 • Odločitve 39. redne seje Vlade RS s področja MOP

  Vlada RS je na 39. redni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.