Skoči do osrednje vsebine

Soglasje vlade k amandmajem predlogov Zakona o vodah in Zakona o katastru nepremičnin

Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s spremembo predloga amandmaja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah ter z dopolnitvijo predlogov amandmajev in sprememb amandmajev k Predlogu Zakona o katastru nepremičnin.

Vlada soglaša s predlogom spremembe amandmaja k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah

Vlada Republike soglaša s predlogom spremembe amandmaja k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G) – skrajšani postopek. Predlagan je amandma k 2. členu Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, ki se nanaša na posege na vodnih in priobalnih zemljiščih. Po predlogu amandmaja se posegi na vodnih in priobalnih zemljiščih uredijo ponovno v enem členu, in sicer z dodanimi spremembami in dopolnitvami. Sedaj so posegi na vodnih in priobalnih zemljiščih urejeni v 37. členu Zakona o vodah, po Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G) pa so bili posegi na vodnih in priobalnih zemljiščih urejeni ločeno, in sicer v 37. členu (posegi na vodna zemljišča) in novem 37.a členu (posegi na priobalnih zemljiščih). Spremembe amandmajev se nanašajo na uskladitev sklica (1. in 3. točka prvega odstavka 37. člena). Prav tako se briše prejšnji četrti odstavek 37. člena, ostale odstavke pa se ustrezno preštevilči.

Vlada soglaša s predlogom dopolnitve amandmajev in sprememb amandmajev k Predlogu Zakona o katastru nepremičnin

Vlada je 2. marca 2021 že soglašala s Predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o katastru nepremičnin. Po dodatnem pregledu vloženih amandmajev pa je bilo ugotovljeno, da sta potrebni spremembi amandmajev k 48. členu in k 57. členu ter nov amandma k 56. členu. Dopolnitev in spremembe amandmajev so pripravljene s sodelovanjem Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in so nomotehnične narave. Zaradi zagotovitve usklajenosti z amandmiranim sedmim odstavkom 48. člena se spremeni tudi dosedanji deveti odstavek 48. člena. V besedilu prvotno vloženega amandmaja k 57. členu se črta del besedila, ki dejansko spada pod obrazložitev. V 56. členu se z novim amandmajem odpravlja neusklajenost določb, ki je nastala s sprejetjem amandmaja k 48. členu.