Skoči do osrednje vsebine

Minister Vizjak: »S prenovo stanovanjske politike do dostopnejših stanovanj«

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je nagovoril udeležence virtualne dvodnevne Mednarodne konference o dostopnosti do stanovanj – osvetlitev stanovanjskih politik v Jugovzhodni Evropi, ki jo organizirata Ekonomska komisija za Evropo pri Združenih narodih (UNECE) in Ministrstvo za okolje in prostor.

Minister mag. Andrej Vizjak je v nagovoru povedal, da gre za enega najzahtevnejših izzivov, s katerim se soočamo tako v Sloveniji kot v večini ostalih članic UNECE, zato je pomembno, da se pri reševanju te problematike vsi deležniki povezujejo, izmenjajo izkušnje ter delijo primere dobrih praks.

»Kot posebej koristno in uporabno bi v okviru programa izpostavil pripravo študije #Housing2030: Improving Housing Affordability in the UNECE Region. Študija bo v luči prizadevanja za trajnostno oskrbo s stanovanji celostno obravnavala ponudbo stanovanj po dostopnih najemninah, brezdomstvo, kakovost stanovanj, dostop do opremljenih zemljišč ter naraščajočo revščino v mestih,« je poudaril minister.

Vsebina konference je zastavljena široko, saj izkušnje učijo, da zagotavljanje dostopa do stanovanj nikakor ni le gradnja stanovanjskih blokov. Če bi sodili po gibanju števila prebivalstva, ki v večini evropskih držav stagnira ali pada, se problem oteženega dostopa do stanovanj sploh ne bi smel pojaviti. Pa ni tako, saj je pomembno, kje so ta stanovanja, v kakšnem stanju so, ter po kakšni ceni so na razpolago. Vprašanje dostopnosti stanovanj tako poleg gradnje zadostnega števila stanovanj zajema tudi ustrezno izvajanje strateškega načrtovanja, zemljiške politike, lokalnega prostorskega načrtovanja ter oblikovanje primernih instrumentov financiranja.

Ob koncu je minister izrazil prepričanje »da bodo zaključki študije, tako kot vse ostale vsebine konference, dobrodošel prispevek tudi za Slovenijo. Ključni projekt, ki trenutno poteka na področju stanovanj v Sloveniji, je prenova stanovanjske zakonodaje ter vzpostavitev vzdržnega sistema zagotavljanja dostopnih najemnih stanovanj. Pri tem sledimo javnemu interesu, ki je v ustvarjanju pogojev, s katerimi se širokemu krogu prebivalcev zagotavljajo enake možnosti za reševanje stanovanjskega vprašanja, in s tem uresničevanje naše ustavne pravice do primernega stanovanja.«

Konferenca je vezana na pripravo študije #Housing2030: Improving Housing Affordability in the UNECE Region, ki si prizadeva za zagotavljanje trajnostne oskrbe s stanovanji. Poseben poudarek pri iskanju rešitev na navedene izzive je vezan na trenutno situacijo, povezano s pandemijo covid-19.

Med skupinami prebivalstva, ki jih omejen dostop do primernih stanovanj najbolj prizadene, so izpostavljene tako ranljive skupine, ki trpijo tudi zaradi omejenega dostopa do zdravstvene oskrbe, revščine in inflacije cen osnovnih dobrin ter storitev, kot tudi srednji dohodkovni razred, ki se zlasti v velikih mestih, kjer najemnine naraščajo in je kakovost razpoložljivih stanovanj pogosto nizka, sooča z velikim težavami pri reševanju stanovanjskega vprašanja, saj ni upravičen do javnega najemnega fonda, nima pa zadostnih sredstev za plačevanje tržnih najemnin oziroma za nakup lastne nepremičnine.

Problematika je zajeta celostno in vključuje tudi trajnostne vidike gradnje in oblikovanja stanovanjskih sosesk, ki morajo biti oblikovana sonaravno, zagotavljati zdravo življenjsko okolje in visoko kakovost bivanja, zato tematika poleg stanovanjske politike vključuje tudi vsebine s področja strateškega načrtovanja in urbanega razvoja.