Skoči do osrednje vsebine

5. Zasedanje Skupščine Združenih narodov za okolje

V Nairobiju poteka 5. Zasedanje Skupščine Združenih narodov za okolje (UNEA-5), ki kot najvišje globalno okoljsko telo določa prednostne naloge globalne okoljske politike in mednarodnega okoljskega prava. Zaradi pandemije zasedanje poteka v dveh delih. Prvi del v obliki virtualnega zasedanja, 22. in 23. februarja 2021, drugi del pa bo potekal v fizični obliki v Keniji, predvidoma februarja 2022. V obliki video nagovora se je zasedanja udeležil tudi minister za okolje in prostor, mag. Andrej Vizjak.

Zasedanje poteka v okviru teme »Krepitev ukrepov za naravo za doseganje ciljev trajnostnega razvoja«. Poziva se k okrepljenim ukrepom za zaščito in obnovo narave in naravnih rešitev za dosego ciljev trajnostnega razvoja v treh dopolnjujočih se razsežnostih: socialnega, ekonomskega in okoljskega vidika. UNEA-5 se zavzema za sprejetje ambicioznih korakov k boljši in bolj zeleni gradnji prihodnosti, z zagotavljanjem, da naložbe v oživitev gospodarstva po pandemiji COVID-19 prispevajo k trajnostnemu razvoju. Zasedanje nudi državam članicam in zainteresiranim stranem platformo za izmenjavo in izvajanje uspešnih pristopov, ki prispevajo k doseganju okoljske razsežnosti Agende Združenih narodov 2030 in ciljev trajnostnega razvoja, vključno s trajnostnimi vzorci potrošnje in proizvodnje.

Letošnje zasedanje bo zaradi pandemije obravnavalo zgolj srednjeročno strategijo, program dela ter proračun Programa Združenih narodov za okolje (UNEP) za obdobje 2022–2025. Vsebinski predlogi resolucij Združenih narodov so načrtovani za drugi del zasedanja, predvidoma februarja 2022. V pripravah na zasedanje bo pri pogajanjih za sprejem resolucij aktivno sodelovala tudi Slovenija, zlasti kot predsedujoča država Svetu EU, v drugi polovici leta 2021.

Letošnjo virtualno zasedanje vključuje ministrski dialog, za katerega je video nagovor posnel tudi minister za okolje in prostor, mag. Andrej Vizjak. V svojem nagovoru poudarja priložnost vlaganja v zeleno okrevanje, ki nam bo omogočilo trajnostno rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Okrevanje se mora osredotočiti na nizkoogljične, krožne naložbe in digitalizacijo, saj lahko modeli krožnega gospodarstva znatno zmanjšajo uporabo virov, energije in količine odpadkov ter tako zmanjšajo emisije CO2. V ta namen Slovenija pripravlja načrt konkretnih ukrepov za sistemsko preobrazbo v nizkoogljično krožno gospodarstvo, ki vključuje vse ključne vladne sektorje.

Svoj nagovor minister zaključuje z mislijo, da živimo v času krize, ampak tudi v času priložnosti, kjer lahko ukrepanje in okrevanje po pandemiji prinese dvojne koristi tako našemu gospodarstvu kot okolju.

Nagovori udeležencev