Skoči do osrednje vsebine

Naravovarstveni informacijski sistem bo skrajšal upravne postopke

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je na 58. redni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor. Vlada je veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 uvrstila nov projekt, katerega cilj je izgradnja integriranega funkcionalnega informacijskega sistema na področju varstva narave.

Naravovarstveni informacijski sistem bo skrajšal upravne postopke

Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 uvrstila nov projekt z nazivom »LIFE NARCIS – naravovarstveni informacijski sistem«. Skupna vrednost projekta LIFE NARCIS, katerega vodilni partner je Agencija Republike Slovenije za okolje, je 3.695.411 evrov. Projekt bo potekal do 31. decembra 2024. Javnosti podatki (razen varovanih območij) zdaj niso dostopni na sodoben, digitalen način, s projektom pa se bo to izboljšalo. Namen projekta je zgraditi integriran funkcionalni informacijski sistem (IS) na področju varstva narave, ki bo omogočal enoten katalog rastlinskih in živalskih vrst, združil podatke iz različnih virov ter tako na enem mestu zagotavljal dostopnost potrebnih podatkov in informacij. Sistem bo omogočal večjo učinkovitost pri izvajanju zakonodaje, strateškem načrtovanju in boljši nadzor nad izvedenimi ukrepi. Prispeval bo k skrajšanju upravnih postopkov in večji dostopnosti podatkov končnim uporabnikom. V projektu zato sodeluje osem partnerjev, od tega šest javnih in dve zasebni instituciji. Projekt bo tako izboljšal sodelovanje med javnimi organi in tudi z zasebnimi institucijami, ki delujejo na področju ohranjanja narave. Pričakovati je pozitivne učinke na postopke odločanja in skrajšanje upravnih postopkov na različnih ravneh in področjih. Projektnim partnerjem bo Evropska komisija povrnila 53,3 % vseh stroškov, 46,7 % pa je lastne udeležbe.

Odločba o izboru koncesionarja za proizvodnjo pijač iz izvira Polina

Vlada je izdala odločbo o izboru koncesionarja, s katero se koncesija za rabo vode za proizvodnjo pijač iz izvira Polina podeli družbi Polinar, trgovina in storitve, d. o. o., Radovljica. Strokovna komisija za izbor koncesionarja je ugotovila, da družba izpolnjuje vse predpisane pogoje za podelitev koncesije. Vlada v skladu z določili Zakona o vodah izdaja odločbo o izboru koncesionarja. Po dokončnosti odločbe o izboru koncesionarja se bo s koncesionarjem sklenila koncesijska pogodba.