Skoči do osrednje vsebine

Svetovni dan varčevanja z energijo

Peti marec je svetovni dan varčevanja z energijo, ki je namenjen ozaveščanju o potrebi po zmanjšanju porabe energije z racionalnim in trajnostnim pristopom. Tako praznujemo svetovni dan energetske učinkovitosti z namenom razmisleka in ozaveščanja o pomenu racionalne rabe energije v dobro vseh nas.

Ženska, ki menjuje žarnico

Fotografija je ilustrativna

Aktualni podatki kažejo, da je raba električne energije v gospodinjstvih 3.419 GWh. Vizija Dolgoročne podnebne strategije Slovenije, ki je v postopku sprejemanja, predvideva, da bo Slovenija leta 2050 podnebno nevtralna in bo tako pomembno prispevala k zmanjšanju emisij, da bo učinkovito ravnala z energijo in naravnimi viri ob hkratnem ohranjanju visoke stopnje konkurenčnosti gospodarstva. S tem bo doseženih veliko sočasnih pozitivnih učinkov, med drugimi zmanjšanje vpliva na okolje in energetske uvozne odvisnosti, obvladovanje stroškov in s tem energetske revščine ter dvig konkurenčnosti podjetij. Družba bo temeljila na ohranjeni naravi, krožnem gospodarstvu, obnovljivih in nizkoogljičnih virih energije, trajnostni mobilnosti, lokalno pridelani zdravi hrani.

Slovenija lahko s trajnostnimi praksami (krožno gospodarstvo, digitalizacija, trajnostna potrošnja, načrtovanje, trajnostne prakse na področju prometa in drugo) obvladuje potrebe po energetskih storitvah: osvetljenosti, ogrevanju, hlajenju, transportu/dostopnosti, delovanju informacijskih in komunikacijskih naprav, mehanskem delu idr. Energetske storitve bo, kot to predvideva predlog strategije, zagotavljala ob čim manjši rabi energije na učinkovit in trajnosten način. Sočasno bo spodbujala učinkovito rabo energije in materialov, saj strategije za dvig snovne učinkovitosti prispevajo k zmanjšanju rabe energije vsaj toliko kot ukrepi energetske učinkovitosti.

Investicije v učinkovito rabo energije v stavbah in podjetjih kot največji in najcenejši potencial zmanjšanja emisij ni izkoriščen učinkovito niti celostno. Potenciali prihrankov energije in stroškov nakupa energije tako za gospodarstvo kot tudi gospodinjstva pa ostajajo neizkoriščeni. Zato v projektu Care4Climate izobražujemo vse ključne deležnike, kar bo omogočilo učinkovitejše izvajanje investicij v učinkovito rabo energije v stavbah.

V letošnjem letu bo potekalo ozaveščanje, predvsem gospodinjstev in posameznikov, kako do večje učinkovitosti s projektom, »Vključevanje ciljnih skupin na področju energetske učinkovitosti.« Namen projekta je spremeniti navade na področju rabe energije posameznikov in organizacij. To bomo poskušali doseči z digitalno spletno kampanjo, usmerjeno na gospodinjstva in posameznike. Kampanja bo neposredno dopolnila ukrepe na področju učinkovite rabe energije v stavbah in področjih ter povečala prepoznavnost dejavnosti in rezultatov.

Vzporedno z vsemi vladnimi ukrepi in ukrepi, ki jih izvajajo določena podjetja, lahko državljani vsak dan sodelujemo z majhnimi koraki, ki so pomembni za celotno družbo, kot na primer, da električne aparate ob neuporabi izklopimo, saj poleg zmanjšanja porabe energije pomagamo podaljšati njihovo življenjsko dobo, tako je tudi pri izkoristku sončne svetlobe oziroma dneva: izkoristimo naravno svetlobo pri vsakodnevnih aktivnostih in se tako izognimo neracionalni uporabi umetne svetlobe.