Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Ministrica mag. Klampfer odredila izredni nadzor nad prejetimi vlogami za izredno uskladitev cen v domovih za starejše

  Glede januarske izredne uskladitve cen oskrbnine smo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) prejeli 50 vlog. Med njimi je ministrstvo pri šestih vlogah ugotovilo neskladja. Po navodilih ministrice mag. Ksenije Klampfer bo ministrstvo preverjalo utemeljenost oddanih vlog za uskladitev cene oskrbnine s strani izvajalcev. Preučujemo tudi možnost poenotenja cen oskrbnine za posamezno kategorijo oskrbe pri vseh izvajalcih institucionalnega varstva starejših v javni mreži.

 • Državni sekretar Tilen Božič o novostih na trgu dela

  DS Tilen Božič danes na računovodskem zajtrku v gorenjski izpostavi Gospodarske zbornice Slovenije predstavlja spremembe pokojninske zakonodaje in zakonodaje s področja trga dela. Predstavitvi sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakona o urejanju trga dela, ki so s 1. 1. stopile v veljavo ter predstavitvi načrtov za prihodnje delo bo sledila razprava z udeleženkami in udeleženci.

  Za tem bo DS Božič obiskal še kranjsko območno službo Zavoda RS za zaposlovanje, kjer se bo seznanil s trenutnim stanjen, prihodnjih predvidenim trendom in specifikami trga dela na gorenjskem.

 • Delo in zaposlovanje tujcev

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) si skupaj z Inšpektoratom Republike Slovenije za delo (IRSD) ves čas prizadeva za znižanje števila kršitev delovnopravne zakonodaje in zakonodaje glede zaposlovanja tujcev. V ta namen tako MDDSZ kot IRSD organizirata preventivne ukrepe osveščanja delavcev in delodajalcev.

 • Novi predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu

  Na področju varnosti in zdravja pri delu je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdalo štiri pravilnike, in sicer:

 • Še naprej intenzivno nad zaostanke

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti intenzivno odpravljamo zaostanke pri reševanju pritožb na odločbe centrov za socialno delo glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Januarja 2018 smo imeli 5.721 nerešenih pritožb, konec decembra 2019 jih je bilo še 339.

 • Z novim letom višje plačilo za delo dijakov in študentov

  Prvi januar 2020 prinaša novost na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov in sicer glede višine minimalne bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del. Ta od 1. januarja 2020 znaša bruto 5,40 evra.

 • Javna dela 2020

  Danes je na spletni strani ZRSZ objavljeno javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020. Trenutno je na voljo 9 milijonov EUR, po novem letu pa bodo zagotovljena dodatna sredstva. Skupaj bo za javna dela na voljo okvirno 22 milijonov EUR, s pomočjo katerih se bodo lahko v programe, ki jih izvajajo neprofitni delodajalci, vključile dolgotrajno brezposelne osebe. Tokrat se obeta tudi nekaj novosti.

 • V letu 2019 smo krepili zaposlitvene možnosti in socialno varnost prebivalstva

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v letu 2019 pripravilo številne ukrepe s katerimi smo izboljšali socialno ekonomski položaj posameznikov in družin.

 • Za programe aktivne politike zaposlovanja v letu 2020 skoraj 93 milijonov evrov

  V okviru Načrta aktivne politike zaposlovanja (APZ) za leto 2020 so načrtovana sredstva za izvajanje programov APZ v višini 92,8 mio evrov. Ocenjujemo, da bo v programe APZ v letu 2020 vključenih skoraj 38.400 oseb, od tega 29.000 brezposelnih in nekaj več kot 10.380 zaposlenih oseb. Prav tako ocenjujemo, da bo med vsemi vključenimi nekaj več kot 16.800 brezposelnih oseb, ki so prejemniki denarnega nadomestila ali prejemniki denarne socialne pomoči.

 • Podaljšanja javnih povabil za subvencijske programe

  V letošnjem letu so se izvajali ukrepi na trgu dela, katerih namen je bil spodbujati zaposlovanje brezposelnih oseb. V programe za spodbujanje usposabljanja in zaposlovanja brezposelnih je bilo v letu 2019 vključenih več kot 25.000 oseb. Z namenom kontinuiranega izvajanja programov subvencioniranja zaposlitev bo Zavod RS za zaposlovanje danes, dne 20. 12. 2019 na svoji spletni strani www.ess.gov.si objavil podaljšanje Javnih povabil za izvajanje programov Zaposli.me, Spodbude za trajno zaposlovanje mladih in Spodbude za zaposlovanje oseb iz progama Učne delavnice.

 • Novosti na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov

  18. 12. 2019 je Državni zbor RS sprejel novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Z novelo zakona želimo izboljšati socialno ekonomski položaj nezaposlenih mamic in študentskih družin, maksimirati otrokove koristi in izboljšati položaj družin z otroki, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. Novela zakona bo pričela veljati dne 1. 1. 2020. Nekatere spremembe in dopolnitve bodo pričele veljati takoj, pri nekaterih pa je določen zamik uporabe.

 • S 1. januarjem višja minimalna plača

  Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer, ob uveljavitvi sprememb na področju minimalne plače poziva k doslednemu in zakonitemu izvajanju določb Zakona o minimalni plači. Za leto 2020 je določen nov, višji znesek minimalne plače, prav tako pa začne veljati spremenjena definicija minimalne plače, iz višine katere bodo izločeni vsi dodatki. Ministrica ob tem napoveduje tudi poostren nadzor nad izvajanjem zakona s strani Inšpektorata RS za delo.

 • Pravilnik o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku

  Eden od pomembnih ciljev posodobitve družinske zakonodaje, ki jo je v letošnjem letu prinesel pričetek uporabe novega Družinskega zakonika, je tudi spodbujanje reševanje sporov v družinsko pravnih razmerjih s pomočjo mediacije. Prednost mediacije je v učinkovitosti, nizkih stroških, visoki stopnji uspešnosti in obojestranski sprejemljivosti rešitve.

 • Povabilo za nove člane in partnerje mreže EURES (EUropean Employment Services)

  Zavod RS za zaposlovanje je dne 16.12.2019 objavil javno povabilo za nove člane in partnerje mreže EURES (EUropean Employment Services).

 • Predlagamo, da 1. oktober postane praznik posvečen slovenskemu športu

  Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer je danes sprejela delegacijo Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ), predsednika Bogdana Gabrovca, prvega podpredsednika mag. Janeza Sodržnika in olimpionika Miroslava Cerarja. Povod za srečanje je bila vložitev sprememb Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (predlog novele ZPDPD), s katero bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) na pobudo OKS-ZŠZ v vladno proceduro vložilo predlog razglasitve novega državnega praznika 1. oktober – Dan slovenskega športa. Z Dnevom slovenskega športa kot državnim praznikom, bi po mnenju ministrice mag. Klampfer ''primerno obeležili pomen slovenskega športa''.

 • Konec leta stopijo v veljavo novosti Zakona o urejanju trga dela

  Novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E) začne veljati 27. 12. 2019. Spremembe so bile tekom osmih krogov pogajanj soglasno potrjene tudi na Ekonomsko socialnem svetu, v Državnem zboru pa sprejete 29. novembra 2019.

 • Vse novosti pokojninske zakonodaje in uskladitev pokojnin v letu 2020

  V letu 2020 je v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja predvidenih kar nekaj sprememb, ki jih je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo s ciljem izboljšati položaj bodočih upokojencev. Medtem ko v celoti potečejo prehodna obdobja, v katerih sta se dvigovali pokojninska doba in starost za starostno upokojitev in bodo tako za ženske kot za moške v celoti veljali pogoji po ZPIZ-2, pa je bila 29. 11. 2019 v Državnem zboru sprejeta novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki vsebuje kar nekaj določb, ki bodo pozitivno vplivale na posameznike, ki bodo uveljavljali pravice iz tega zavarovanja.

 • Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka

  Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo s ciljem upravičencem omogočiti uveljavitev neizplačanih dodatkov za nego otroka od leta 2003 dalje in uveljavitev povračila sodnih in izvršilnih stroškov, ki so upravičencem nastali v tožbah zoper državo. Zakon je Državni zbor potrdil dne 22. 11. 2019, dne 4. 12. 2019 pa je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati prične 15 dni po objavi v Uradnem listu RS, in sicer v četrtek 19. 12. 2019.

 • Podeljene nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva in za izvajanje rejniške dejavnosti

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je tudi letos podelilo nagrade in priznanje za delo na področju socialnega varstva in priznanja za izvajanje rejniške dejavnosti za leto 2019. Nagrade in priznanja jim je na Brdu pri Kranju podelila ministrica mag. Ksenija Klampfer.

 • Pospešeno reševanje zaostankov

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že od lani jeseni intenzivno odpravljamo zaostanke pri reševanju pritožb na odločbe centrov za socialno delo glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Ministrici mag Kseniji Klampfer se namreč zaostanki pri odločanju o teh pravicah zdijo nedopustni in je takoj po prihodu na ministrstvo sprejela ukrepe za njihovo odpravo. Januarja 2018 smo imeli 5.721 nerešenih pritožb, 1. decembra letos jih je še 312.