Skoči do osrednje vsebine

Na zasedanju Sveta EPSCO o varnost in zdravju pri delu

V petek, 15. 10. 2021, je v Luksemburgu potekalo zasedanje Sveta za zaposlovanje in socialno politiko (Svet EPSCO), ki ga je vodil minister Janez Cigler Kralj. Ministrice in ministri so razpravljali o varnosti in zdravju pri delu ter o prihodnosti evropskega semestra, v katerem bodo države članice uskladile svoje gospodarske, zaposlovalne in socialne politike v Evropski uniji (EU).

Ministrice in ministri so razpravljali o pomembnosti in pomenu varnosti in zdravja pri delu v spreminjajočem se svetu dela, s poudarkom na izzivih, povezanih z uresničevanjem ključnih ciljev novega strateškega okvira EU za varnost in zdravje pri delu. Strinjali so se, da je treba okrepiti aktivnosti tako na ravni EU kot na nacionalnih ravneh za krepitev varnosti in zdravja pri delu za vse na trgu dela. Minister Cigler Kralj je ob tem dejal, da bo ''novi strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu prispeval k prilagajanju standardov varnosti in zdravja pri delu zahtevam spreminjajočega se sveta dela in k bolj trajnostnemu delu za vse''. Ob tem je še poudaril, da bo ''zagotavljanje trajnostnega dela ključno za gospodarstvo, ki dela za ljudi''. Trajnostno delo skozi življenjski cikel posameznika je sicer ena glavnih prednostnih nalog slovenskega predsedovanja na področju zaposlovanja, socialnih zadev in enakih možnosti ter nakazuje možnost za uspešnejše spoprijemanje z demografskimi izzivi.

Ministrice in ministri so v sklopu zasedanja opravili tudi široko razpravo o prihodnosti evropskega semestra. Gre za proces, v katerem države članice usklajujejo svoje gospodarske, zaposlovalne in socialne politike v EU in ki je bil zaradi pandemije in posledično zaradi mehanizma za okrevanje in odpornost začasno prilagojen ter trenutno vključuje le fiskalne vidike. Ministrice in ministri so se jasno zavzeli, da se morajo pri prihodnjih gospodarskih ukrepih in reformah dosledno upoštevati tudi socialni vidiki. ''Pri evropskem semestru ne smemo pozabiti na evropski steber socialnih pravic,'' je sklenil minister Cigler Kralj.

Obvladovanje demografskih izzivov, povezanih s staranjem prebivalstva, je nujno za delovanje trgov dela in sistemov socialne zaščite, kar Evropska komisija poudarja tudi v Zeleni knjigi o staranju. Ministrice in ministri so se strinjali o nujnosti prilagoditev, da bi zagotovili javnofinančno vzdržnost sistemov socialne zaščite ter ustreznost prejemkov in storitev za vse. Ker gre za področje v pristojnosti držav članic, vlogo EU vidijo predvsem v spodbujanju izmenjave dobrih praks na tem področju.

Ministrice in ministri so odobrili tudi sklepe Sveta o vključevanju vidika spola v pripravo proračuna EU, v katerih se je Svet seznanil z različnimi priporočili Evropskega računskega sodišča, ki določajo konkretne načine za uresničitev te težnje. Z njimi Svet v sodelovanju z državami članicami poziva Komisijo, da v prihodnje pri pripravi proračuna EU vidik spola upošteva dosledno in sistematično. 

Zasedanje Sveta EPSCO