Skoči do osrednje vsebine

Svet za otroke in družino o varnosti otrok v digitalnem okolju

V novembru je pod vodstvom ministra Janeza Cigler Kralja potekala 8. seja Svet Republike Slovenije za otroke in družino (svet), ki je bila ponovno posvečena življenju otrok in njihovih družin, s poudarkom na posledicah pandemije covid-19. Posebej je bila na seji naslovljena varnost otrok v digitalnem okolju.

Za Slovenijo je značilna široka dostopnost do interneta in ker daje digitalno okolje na eni strani neomejene možnosti za izboljšanje kakovosti življenja, omogoča večjo stopnjo enakosti in socialne vključenosti družin, lahko na drugi strani predstavlja tveganje in povečuje ranljivost, predvsem otrok.  Kljub temu, da uporaba interneta omogoča v času koronakrize komunikacijo z drugimi, je pomembno, da družinski člani skušajo iskati tudi alternative preživljanju časa na spletu. Pretirana uporaba naprav z zasloni namreč lahko vodi tudi v zasvojenost. Da bi kar najbolje zagotovili zaščito in varnost otrok v digitalnem okolju, je treba ozaveščati in usposobiti otroke, starše, skrbnike ter druge osebe, ki pri svojem delu z otroki uporabljajo digitalno tehnologijo, za varno rabo informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) in drugih digitalnih medijev.

Člani in članice sveta so se na seji seznanili z delovanjem in aktualnostmi s področja digitalnih zasvojenosti  o čemer sta spregovorila predstavnika Zavoda Nora – LogOut, ki deluje kot center pomoči pri prekomerni rabi interneta. Logout je prvi specializirani center pomoči ob različnih tveganih spletnih vedenjih, njihovo poslanstvo pa je izboljšati digitalno blaginjo vseh zlasti otrok, z zagotavljanjem zdravljenja, pomoči, obveščanjem, izobraževanjem in ozaveščanjem o uravnoteženi in zdravi uporabi sodobnih medijev in zaslonske tehnologije. Člani in članice so se na seji seznanili tudi s predstavitvijo prispevka s Posveta o duševnem zdravju, v organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) in projekta Naše mnenje šteje! Prav tako so se članice in člani seznanili tudi z aktivnostmi Direktorata za družino.

Na svetu je bila izpostavljena tudi pomembnost zagotavljanja kontinuiranega izvajanja različnih programov in projektov v pomoč in podporo otrokom in njihovim družinam, še posebno na področju duševnega zdravja. Člani in članice so izpostavili pomen povezovanja ciljnih skupin s povezovanjem organizacij, ki nudijo različne oblike brezplačne pomoči, ozaveščenost o možnostih njihovega vključevanja v programe in predvsem informiranost o dostopnosti omenjenih programov v pomoč družini in posameznikom v stiski.

Svet je na podlagi 18. člena Družinskega zakonika ustanovljeno stalno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, katerega člani so predstavniki nevladnih organizacij in strokovnih institucij s področja otrok in družine ter predstavniki Vlade Republike Slovenije.