Skoči do osrednje vsebine

Novosti sprejete novele Zakona o osebni asistenci

Poslanke in poslanci so 20. 10. 2021 s 50 glasovi za in nobenim proti, sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni asistenci (novela zakona), ki hkrati izboljšuje in odpravlja anomalije izvajanja osebne asistence. Prizadevanja ministrstva s sprejeto novelo zakona vodijo k čim boljšemu izvajanju osebne asistence v korist uporabnikom.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo) se zavedamo, da je Zakon o osebni asistenci življenjskega pomena za zagotavljanje neodvisnega življenja invalidov in njihovega vključevanja v družbo. ''Se pa je pri izvajanju zakona v praksi pokazalo, da so v zakonu preveč splošno in nedosledno opredeljene posamezne rešitve in zato prihaja do nejasnosti in nepravilnosti pri izvajanju'', je ob predstavitvi stališča ministrstva v Državnem zboru dejal državni sekretar Cveto Uršič. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju osebne asistence je ministrstvo pristopilo k pripravi novele zakona, s katero, kot je pojasnil Uršič, ''izboljšujemo izvajanje osebne asistence in hkrati odpravljamo anomalije''.

Sprejeta novela zakona izvajanje osebne asistence omejuje le na humanitarne organizacije in invalidske organizacije ter zavode in društva, ki delujejo v javnem interesu na področju invalidskega ali socialnega varstva. Status izvajalca osebne asistence ne bodo mogli več pridobiti samostojni podjetniki posamezniki, osebno asistenco pa bosta lahko izvajala največ dva družinska člana uporabnika. Z novelo zakona se ureja tudi nadomeščanje zaposlenih osebnih asistentov, uvaja se profesionalizacija strokovne komisije za oceno upravičenosti do osebne asistence v okviru Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo ter ureja usposabljanje osebnih asistentov, strokovnih vodij in usklajevalcev osebne asistence. Nenazadnje, se natančneje opredeljuje tudi razmerje med storitvami osebne asistence in drugimi storitvami.

Rezultati glasovanja