Skoči do osrednje vsebine

Evropski dan enakega plačila

Dan enakega plačila simbolično predstavlja tisti dan v letu, od katerega dalje Evropejke zaradi plačne neenakosti med spoloma prenehajo prejemati plačilo za svoje delo v primerjavi z moškimi. Kdaj ga obeležujemo, je odvisno od tega, kolikšna je po zadnjih podatkih povprečna razlika v plačilu med ženskami in moškimi v Evropi Uniji.

Letos obeležujemo evropski dan enakega plačila 10. novembra. Podatki kažejo, da ženske v Evropski uniji v povprečju zaslužijo 14,1 odstotka (v Sloveniji 7,9 odstotka) manj kot moški oziroma ženske v povprečju za vsak evro, ki ga zaslužijo moški, zaslužijo 86 centov.

Dejavniki za razliko v plačilu med spoloma so različni: odgovornost za oskrbo in nego nosijo predvsem ženske, ki posledično pogosteje delajo s krajšim delovnim časom; ženske pogosto zaposlene v sektorjih, kjer so plače nižje ter delajo na slabše plačanih delovnih mestih znotraj sektorjev; soočajo se s problemom steklenega stropa in so za opravljanje enakega dela ali dela enake vrednosti plačane manj kot moški. Vse to se posredno odraža tudi pri pokojninah žensk, ki so v povprečju nižje od pokojnin moških.

V skupni izjavi ob evropskem dnevu enakega plačila so podpredsednica za vrednote in preglednost Věra Jourová, komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit in komisarka za enakost Helena Dalli opozorili na počasen napredek pri zmanjševanju razlike v plačilu med spoloma ter izpostavili, da želi Evropska komisija s predlogom direktive o preglednosti plačil omogočiti delavcem in delavkam konkretna orodja za uveljavljanje njihovih pravic in kar je najpomembneje okrepiti uporabo enakega plačila v podjetjih.