Skoči do osrednje vsebine

Program javnih del za 2022: dodatni kadri v socialno varstvenih zavodih in bolnicah

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) bo predvidoma 16. 11. 2021 objavil javno povabilo za izbor programov javnih del pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 za leto 2022. Objavljeni program javnih del bo zagotavljal dodatno kadrovsko podporo v socialno varstvenih zavodih in bolnicah. Predvidena je vključitev 350 oseb, razpoložljiva višina sredstev znaša 4.000.000 evrov.

Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja, ki pomembno prispevajo k zagotavljanju odzivnega trga dela, eno ključnih prioritet ministra Janeza Cigler Kralja. Objavljen program za leto 2022 pomembno zasleduje tudi cilj celostne skrbi za starejše, ki je tudi prioriteta MDDSZ pod vodstvom ministra Cigler Kralja.

Objavljeno javno povabilo je namenjeno spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov, razvoju novih delovnih mest in aktiviranju brezposelnih oseb za izvajanje pomoči pri oskrbi uporabnikov v domovih za starejše občane, v večgeneracijskih centrih, v bolnišnicah, invalidov v društvih, v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter drugih socialno varstvenih zavodih. Dela so vezana na izvajanje pomoči pri opravljanju temeljnih in podpornih življenjskih opravil, kot pomoč zaposlenemu strokovnemu kadru, med drugim tudi pri zagotavljanju pomoči pri vzpostavitvi in ohranjanju socialnih stikov s svojci uporabnikov. Opravilo ne bo smelo biti del cene oskrbe.

V programe javnih del se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe, ki jih napoti ZRSZ. Kot dolgotrajno brezposelne osebe štejejo tudi osebe, ki so bile pred in po nastopu začasne nezaposljivosti prijavljene v evidenci brezposelnih oseb 12 mesecev ali več. Po tem javnem povabilu bo lahko oseba vključena v javna dela najdlje do 31. 12. 2022. Povabilo bo odprto do 24. 11. 2021. Novost je oddaja ponudb na Portalu za delodajalce, kjer so objavljena tudi vsa potrebna navodila za vnos in oddajo.

Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in se izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Namenjena so aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb (dolgotrajno brezposelne osebe), njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Javna dela se izvajajo na podlagi Zakona o urejanju trga dela, programi javnega dela pa so izbrani na podlagi javnega povabila.