Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Državni zbor je potrdil predlog Zakona o katastru nepremičnin

  Državni zbor je v petek 26. marca zvečer z 51 glasovi za in brez glasu proti potrdil predlog Zakona o katastru nepremičnin (ZKN), ki bo nadomestil sedanji Zakon o evidentiranju nepremičnin iz leta 2006.

 • Vlada je potrdila predlog Zakona o katastru nepremičnin, ki bo nadomestil veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin

  Vlada je na seji dne 7. 1. 2021 določila besedilo predloga Zakona o katastru nepremičnin (v nadaljevanju ZKN), in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku. ZKN bo nadomestil veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin in bo, kot temeljni sistemski predpis, določil vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra nepremičnin, evidence državne meje, registra prostorskih enot in registra naslovov.

 • Zaključena je lokacijska izboljšava zemljiškokatastrskega prikaza

  Geodetska uprava je v okviru Progama projektov eProstor uspešno zaključila projekt Lokacijske izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza na območju celotnega ozemlja Republike Slovenije, ki je potekal od marca 2018 do novembra 2020.

 • Prestavitev rokov na področju množičnega vrednotenja nepremičnin na podlagi ZZUOOP

  Državni zbor je na seji 15. oktobra 2020 sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), s katerim se še enkrat prestavljajo roki na področju množičnega vrednotenja nepremičnin.

 • Ukinitev začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19

  Dne 1. 6. 2020 prenehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, kot jih določa Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) - ZZUSUDJZ.

 • Izvajanje določb Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami - spremembe 1. 5. 2020

  Državni zbor je 20. 3. 2020 sprejel Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ki ureja poslovanje v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, v katerih vodijo upravne in druge postopke upravni organi (ministrstva, organi v sestavi ministrstev in upravne enote), drugi državni organi (kadar izvršujejo upravno funkcijo, tudi sodišča, ko denimo odločajo o informacijah javnega značaja, Informacijski pooblaščenec, samostojne agencije in drugi), občine in nosilci javnih pooblastil. Dne 28. 4. 2020 je Državni zbor sprejel tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

 • Arhivske posplošene vrednosti nepremičnin na dan 31. 3. 2020

  Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49, z dne 10. 4. 2020 v nadaljevanju ZIUZEOP), ki je stopil v veljavo 11. 4. 2020, v 41. členu določa zamik javnega izkazovanja podatkov evidence vrednotenja (to je novih vrednostih nepremičnin, ki so bile izračunane in pripisane nepremičninam 1. 4. 2020) na dan 1. 1. 2021, zamik pošiljanja zbirnih potrdil o novih vrednostih v čas po 1. 1. 2021 in sicer se zbirna potrdila vsem lastnikom nepremičnin pošljejo v osmih dneh po začetku javnega izkazovanja vrednosti ter zamik začetka uveljavljanja posebnih okoliščin na dan 1. 1. 2021.

 • Izvajanje določb Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami

  Dne 29.3.2020 je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), ki ureja poslovanje v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, v katerih upravni organi vodijo upravne in druge postopke. Geodetska uprava Republike Slovenije je zato ukrepe iz tega zakona uvedla tudi v upravne postopke s področja evidentiranja nepremičnin.