Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Zaključek projekta Program projektov eProstor

  Z zaključno konferenco, ki je potekala 22. novembra 2022 v Ljubljani, se je končal šestletni projekt Program projektov eProstor. Program, katerega osnovni namen je bil zagotoviti večjo preglednost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin, sta izvajala Geodetska uprava in Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Direktorat za prostor, graditev in stanovanja.

 • Prenovljen nepremičninski sistem in portal Prostor

  Geodetska uprava je v okviru programa projektov eProstor informacijsko prenovila nepremičninske evidence in s tem vzpostavila enotno informacijsko rešitev, ki omogoča sodobno delovanje nepremičninskega sistema in predstavlja enotno osnovno državno prostorsko podatkovno infrastrukturo.

 • Obvestilo uporabnikom podatkov o spremembah, ki jih prinaša Zakon o katastru nepremičnin

  Spoštovani uporabniki storitev Geodetske uprave!

  Zaradi zagotavljanja učinkovitejših in kakovostnejših storitev na Geodetski upravi prenavljamo informacijski sistem za vodenje in vzdrževanje nepremičninskih evidenc. Stare informacijske rešitve so namreč tehnološko zastarele in ne omogočajo uvedbe elektronskega poslovanja in izvedbo posodobljenih procesov evidentiranja nepremičnin, ki jih je predpisal nedavno sprejet Zakon o katastru nepremičnin - ZKN (Ur.l.RS, št 54/21).

 • Otvoritev razstave Vsak milimeter šteje - geodezija na slovenskem skozi čas

  18. 5. 2022 se je v Pivki, v depojih državnih muzejev, v Parku vojaške zgodovine Pivka, otvorila razstava Vsak milimeter šteje - geodezija na slovenskem skozi čas.

 • Državni zbor je potrdil predlog Zakona o katastru nepremičnin

  Državni zbor je v petek 26. marca zvečer z 51 glasovi za in brez glasu proti potrdil predlog Zakona o katastru nepremičnin (ZKN), ki bo nadomestil sedanji Zakon o evidentiranju nepremičnin iz leta 2006.

 • Vlada je potrdila predlog Zakona o katastru nepremičnin, ki bo nadomestil veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin

  Vlada je na seji dne 7. 1. 2021 določila besedilo predloga Zakona o katastru nepremičnin (v nadaljevanju ZKN), in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku. ZKN bo nadomestil veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin in bo, kot temeljni sistemski predpis, določil vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra nepremičnin, evidence državne meje, registra prostorskih enot in registra naslovov.

 • Zaključena je lokacijska izboljšava zemljiškokatastrskega prikaza

  Geodetska uprava je v okviru Progama projektov eProstor uspešno zaključila projekt Lokacijske izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza na območju celotnega ozemlja Republike Slovenije, ki je potekal od marca 2018 do novembra 2020.

 • Prestavitev rokov na področju množičnega vrednotenja nepremičnin na podlagi ZZUOOP

  Državni zbor je na seji 15. oktobra 2020 sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), s katerim se še enkrat prestavljajo roki na področju množičnega vrednotenja nepremičnin.

 • Odločitve 31. dopisne seje Vlade Republike Slovenije s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na današnji 31. dopisni seji obravnavala tri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Arhivske posplošene vrednosti nepremičnin na dan 31. 3. 2020

  Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49, z dne 10. 4. 2020 v nadaljevanju ZIUZEOP), ki je stopil v veljavo 11. 4. 2020, v 41. členu določa zamik javnega izkazovanja podatkov evidence vrednotenja (to je novih vrednostih nepremičnin, ki so bile izračunane in pripisane nepremičninam 1. 4. 2020) na dan 1. 1. 2021, zamik pošiljanja zbirnih potrdil o novih vrednostih v čas po 1. 1. 2021 in sicer se zbirna potrdila vsem lastnikom nepremičnin pošljejo v osmih dneh po začetku javnega izkazovanja vrednosti ter zamik začetka uveljavljanja posebnih okoliščin na dan 1. 1. 2021.

 • Minister Zajc: »Za vsako državo je pomembno, da ima urejeno evidence nepremičnin in da ve, koliko so te nepremičnine vredne«

  Minister za okolje in prostor Simon Zajc se je danes udeležil novinarske konference ob začetku novega cikla množičnega vrednotenja nepremičnin, ki jo je organizirala Geodetska uprava RS (GURS). Minister je pohvalil delo GURS, kot organa v sestavi MOP, ki je opravil obširno delo množičnega vrednotenja nepremičnin. Pri tem je spomnil, da je v Sloveniji 6,5 milijonov nepremičnin, ki imajo približno milijon dvesto tisoč lastnikov. Izpostavil je, »za vsako državo je pomembno, da ima urejeno evidenco nepremičnin in da ve, koliko so te nepremičnine vredne in da so te vrednosti čim bližje realni vrednoti na trgu.«

 • Odločitve vlade s področja dela Ministrstva za okolje in prostor na 35. redni seji Vlade RS

  Vlada RS je na 35. redni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.