Skoči do osrednje vsebine

Arhivske posplošene vrednosti nepremičnin na dan 31. 3. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49, z dne 10. 4. 2020 v nadaljevanju ZIUZEOP), ki je stopil v veljavo 11. 4. 2020, v 41. členu določa zamik javnega izkazovanja podatkov evidence vrednotenja (to je novih vrednostih nepremičnin, ki so bile izračunane in pripisane nepremičninam 1. 4. 2020) na dan 1. 1. 2021, zamik pošiljanja zbirnih potrdil o novih vrednostih v čas po 1. 1. 2021 in sicer se zbirna potrdila vsem lastnikom nepremičnin pošljejo v osmih dneh po začetku javnega izkazovanja vrednosti ter zamik začetka uveljavljanja posebnih okoliščin na dan 1. 1. 2021.

Zato je Geodetska uprava v Javnem vpogledu v podatke o nepremičninah zagotovila dostop do arhivske posplošene vrednosti nepremičnin, izračunane po stari metodologiji, veljavni do 31 .3. 2020. Posledično nove parcele ali deli stavb, ki so nastali po tem datumu, posplošene vrednosti nimajo izračunane. V primeru spremembe podatkov pri že obstoječih parcelah ali delih stavb (površine, dejanske rabe, …) po 31. 3. 2020 le-te pri izračunu arhivske posplošene vrednosti niso upoštevane.