Skoči do osrednje vsebine

Vlada je potrdila predlog Zakona o katastru nepremičnin, ki bo nadomestil veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin

Vlada je na seji dne 7. 1. 2021 določila besedilo predloga Zakona o katastru nepremičnin (v nadaljevanju ZKN), in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku. ZKN bo nadomestil veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin in bo, kot temeljni sistemski predpis, določil vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra nepremičnin, evidence državne meje, registra prostorskih enot in registra naslovov.

Zakon bo dal ustrezno pravno podlago za ustrezno informacijsko podporo poslovnim procesom za učinkovito in pravočasno evidentiranje podatkov o nepremičninah, za vzpostavitev učinkovitih in kontroliranih povezav z zemljiško knjigo ter povezovanje z drugimi zbirkami prostorskih podatkov. Vzporedno s pripravo ZKN namreč poteka Program projektov eProstor, ki vključuje projekt »Informacijska prenova nepremičninskih evidenc«, katerega cilj je informacijska prenova nepremičninskih evidenc - zemljiškega katastra in katastra stavb, registra prostorskih enot, evidence državne meje. Naložbo Programa projektov eProstor sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Uvedba prenovljenih informacijskih rešitev je pogojena s sprejemom ZKN in obratno, ZKN bo mogoče uvesti in uporabljati šele z uvedbo prenovljenih informacijskih rešitev, to je po 30. 10. 2021. Z izgradnjo informacijske podpore bodo zagotovljeni pogoji za nadzorovan vnos sprememb in boljšo povezanost podatkov ter s tem posredno tudi za ustrezno kakovost podatkov v prihodnje.