Skoči do osrednje vsebine

Informacijska prenova Registra prostorskih enot in vključitev Registra naslovov

Geodetska uprava bo med 1. in 3. marcem 2024 izvedla informacijsko prenovo Registra prostorskih enot in dala v uporabo Register naslovov. Podatki o naslovih in podatki prostorskih enot so del podatkov, s katerimi osebe (fizične in pravne) izkazujejo svojo identiteto, v Sloveniji in tujini. Zato so ti podatki vključeni v različne procese in sisteme.

Informacijska prenova Registra prostorskih enot ne vpliva le na vodenje postopkov in evidentiranje sprememb podatkov o prostorskih enotah in naslovih na Geodetski upravi, pač pa morajo spremembe vključiti v svoje sisteme tudi uporabniki podatkov prostorskih enot in naslovov, kot so na primer upravljavci Registra prebivalstva Slovenije, Poslovnega registra Slovenije, Davčnega registra in številni drugi informacijski sistemi.

Prehod vodenja Registra prostorskih enot v nov informacijski sistem kataster, vključitev Registra naslovov in prilagoditev sistemov, ki vključujejo podatke o naslovu, bomo izvedli med 1. in 3. marcem 2024.

V času prehoda so zato možne motnje in omejitve pri uporabi različnih državnih informacijskih sistemov.

Zaradi nadgradnje sistemov Geodetske uprave bo potekala tudi nadgradnja Centralnega registra prebivalstva, povezano s tem pa bo moteno tudi delovanje storitve SI-PASS za namen prijav v različne portale in e-storitve.

Uporabnike pozivamo, da morebitne postopke, e-vloge in druge e-storitve izvedejo pred 1. marcem ali po 3. marcu 2024.

Hišne številke so določene stavbi, prostorski okoliš je ukinjen, občinske meje so usklajene s parcelnimi mejami, tlorisi stavb ne sekajo meje prostorskih enot, enolični identifikator je sedaj EID.

Vodenje Registra prostorskih enot bo od 4. marca dalje potekalo v novem Informacijskem sistemu kataster | Avtor: Geodetska uprava