Skoči do osrednje vsebine

Z marcem boljša povezljivost nepremičninskih podatkov

Geodetska uprava bo marca izvedla še informacijsko prenovo Registra prostorskih enot. V letu 2022 so bile informatizirane in vzpostavljene v informacijskem sistemu kataster že vse ostale nepremičninske evidence, ki jih vodi Geodetska uprava.

Namen informacijske prenove nepremičninskih evidenc, ki jih vodi Geodetska uprava, je bil celovito informatizirati vse poslovne procese v zvezi z odločanjem o vpisih v Kataster nepremičnin, Register prostorskih enot, Evidenco državne meje in Register naslovov. Prej ločene evidence so se združile v centralni bazi. Tak način vodenja podatkov omogoča boljšo povezano vzdrževanje vseh podatkov s ciljem zagotoviti in dvigniti kakovost vodenja in vzdrževanja podatkov ter nuditi uporabnikom višji nivo storitev.

Prehod vodenja Registra prostorskih enot v nov informacijski sistem kataster je predviden med 1. in 3. marcem 2024.

Vse uporabnike podatkov Registra prostorskih enot in Registra naslovov obveščamo, da so v času prehoda med 1. in 3. marcem 2024 možne motnje pri uporabi sistemov, ki uporabljajo podatke Registra prostorskih enot, kot so na primer naslovi ali različne prostorske enote. Uporabnike pozivamo, da morebitne prijave v različne sisteme in druge e-storitve, ki so vezane na naslove ali različne prostorske enote, izvedejo pred ali po tem datumu prehoda.

Uporabniki lahko že danes prevzamejo podatke prenovljenega Registra prostorskih enot v novi strukturi preko aplikacije Javni geodetski podatki (JGP).

Za uporabnike spletnih storitev je Geodetska uprava v sodelovanju z Ministrstvom za digitalno preobrazbo vzpostavila domeno ipi.eprostor.gov.si, kjer so na voljo spletne storitve, ki vračajo podatke iz novega informacijskega sistema kataster. Na portalu Prostor lahko najdete več informacij o spletnih storitvah, tudi tehnično-uporabniško dokumentacijo.

Informacijsko prenovo je predvidel Zakon o katastru nepremičnin – ZKN, ki v 6. členu določa vzpostavitev informacijskega sistema kataster.