Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Na srečanju EUPAN o upravljanju človeških virov, ravnanju s starejšimi zaposlenimi in talenti v javni upravi

  »Pri upravljanju človeških virov se je treba osredotočiti na večgeneracijsko delovno silo in upoštevati sodelovanje vseh generacij. To bi pomagalo oblikovati mlajše in starejše delavce ne kot ločeno blago, temveč kot dve plati iste medalje,« je v uvodnem nagovoru na srečanju generalnih direktorjev EUPAN poudaril minister za javno upravo Boštjan Koritnik, in dodal, da je »danes je bolj kot kdaj koli prej pomembno, da ta naravna raznolikost postane prednost v hitro spreminjajočem se delovnem okolju«.

 • Konferenca o E-upravi: Posameznik v središču digitalne preobrazbe javnega sektorja

  »Vsak državljan mora imeti možnost, da osebno in prek spleta aktivno, stalno in odgovorno sodeluje v skupnosti na vseh ravneh. Napreden in vključujoč pristop lahko javnim upravam pomaga tudi pri pripravi boljših digitalnih storitev, ki bodo končnim uporabnikom prinesle večjo dodano vrednost,« je v uvodnem delu konference poudaril minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

 • Dosežen dogovor o mobilnem gostovanju brez dodatnih stroškov tudi za prihodnje obdobje

  Po dolgih in intenzivnih pogajanjih sta Svet EU, ki mu trenutno predseduje slovenska ekipa, in Evropski parlament v današnjih zgodnjih jutranjih urah vendarle dosegla dogovor in uspešno zaključila pogajanja o mobilnem gostovanju brez dodatnih stroškov.

 • Digitalne tehnologije ponujajo ogromno priložnosti, vendar morajo biti usmerjene k človeku

  »Digitalne tehnologije ponujajo ogromno priložnosti za izboljšanje izvajanja storitev, participativnih procesov in sodelovanja z državljani. Vendar moramo biti pozorni, da so te tehnologije vredne zaupanja, usmerjene k človeku ter osredotočene na temeljne pravice in vrednote EU,« je ob začetku neuradnega sestanka vodij državnih informatik članic EU (EU CIO meeting) poudaril minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Srečanja se je udeležilo kar 54 udeležencev iz 30 držav, tudi predstavniki petih držav Zahodnega Balkana

 • Človek v središču podatkovnih prostorov – Konferenca SEMIC 2021

  V okviru predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije in ob skupni organizaciji Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije in Evropske komisije je v sredo, 8. decembra 2021, potekala mednarodna konferenca Semantic Interoperability Community – SEMIC 2021 kot osrednji evropski dogodek na področju semantične interoperabilnosti. Naslov konference je bil »Človek v središču podatkovnih prostorov, ki jih poganja interoperabilnost«.

 • Na zadnjem sestanku delovne skupine Sveta za javno naročanje predstavitev sistema e-Revizija

  Na Direktoratu za javno naročanje Ministrstva za javno upravo je v okviru predsedovanja danes potekal zadnji sestanek delovne skupine Sveta za javno naročanje, ki ga je vodil generalni direktor Sašo Matas s sodelavci.

 • Slovenija s potrditvijo direktive NIS 2 močno prispevala h krepitvi kibernetske varnosti v Evropski uniji

  Evropski ministri so na današnjem zasedanju Sveta za promet, telekomunikacije in energijo, ki mu je predsedoval minister za javno upravo Boštjan Koritnik, soglasno potrdili splošni pristop pri direktivi NIS 2, kar bo močno prispevalo k odpornosti in zmogljivosti odzivanja na kibernetske incidente. Zasedanja se je udeležil tudi minister, pristojen za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič, ki je vodil politično razpravo, povezano z aktom o evropskem preobrazbenem digitalnem desetletju do leta 2030. Naslov razprave je bil Digitalne pravice in načela.

 • Na zadnjem zasedanju delovne skupine za kadrovske predpise tudi o zaposlovanju pogodbenih uslužbencev v institucijah EU

  Na zadnjem zasedanju delovne skupine za kadrovske predpise v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU so delegati obravnavali dve redni letni poročili, in sicer o proračunu oziroma finančnih izdatkih za zaposlene v institucijah EU in o zaposlovanju pogodbenih uslužbencev v institucijah EU. Delovno skupino je vodil generalni direktor Direktorata za javni sektor Peter Pogačar s sodelavci.

 • Uporaba nacionalnega jezika ključni predpogoj za javno uporabo umetne inteligence in zaupanje vanjo

  Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je v Parizu udeležil ministrskega zasedanja Globalnega partnerstva za umetno inteligenco (GPAI). S smernicami, usklajenimi na zasedanju, želi partnerstvo prispevati k odgovornemu razvoju, uporabi in upravljanju sistemov umetne inteligence, osredotočenih na človeka.

 • Skrb za kakovost ni breme, temveč edina možna strategija za izhod iz krize

  V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU je danes potekalo delovno srečanje nacionalnih koordinatorjev za Skupni ocenjevalni okvir (Common Assessment Framework – CAF), ki sta ga organizirala Ministrstvo za javno upravo in Evropski center za vire CAF pri Evropskem inštitutu za javno upravo (EIPA).

 • Strateško predvidevanje prihodnosti – ključ do večje pripravljenosti držav na prihodnje izzive

  V okviru slovenskega predsedovanja danes in jutri poteka globalna konferenca, na kateri je upravljanje vlad prvič hkrati obravnavano z vidikov inovativnosti, priprave boljše zakonodaje in izboljšanja kakovosti javnega sektorja. Slovenija je skupaj z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) prvič predstavila izsledke raziskave o staranju delovne sile ter privabljanju in zadrževanju talentov.

 • Prvič predstavljeni izsledki Študije o ravnanju s starejšimi zaposlenimi in talenti v javni upravi

  Ravnanje s starejšimi zaposlenimi in talenti v javni upravi sta področji, s katerima se v zadnjem obdobju pospešeno ukvarjajo vse članice Evropske unije. Zlasti staranje delovne sile ima na evropski trg dela velik vpliv, saj projekcije kažejo, da bo do leta 2050 razmerje med aktivnim in neaktivnim prebivalstvom 1:1, kar bo pomenilo eno starejšo ekonomsko neaktivno osebo na vsakega delavca.

 • Srečanje strokovnjakov neformalne mreže evropskih javnih uprav (EUPAN)

  Danes je v video obliki potekalo srečanje strokovnjakov neformalne mreže evropskih javnih uprav (EUPAN). Gre za srečanje strokovnjakov iz držav članic EU, držav opazovalk, predstavnikov Evropskega inštituta za javno upravo (EIPA), Evropske komisije in drugih vabljenih, ki namenjeno izmenjavi izkušenj, dobrih praks in usmeritev na področju upravljanja človeških virov v javni upravi ter krepitvi sodelovanja med člani.

 • Srečanje EPSO: Mladi in starejši zaposleni so kot dve plati iste medalje

  V okviru dogodkov predsedovanja Slovenije Svetu EU je potekalo srečanje Evropskega urada za izbor osebja (EPSO). Srečanje je omenjeni urad organiziral skupaj s Slovenijo kot predsedujočo državo.

 • Slovenija in EU na poti k varni uporabi umetne inteligence

  Ministrstvo za javno upravo v okviru predsedovanja Svetu EU skupaj z Evropsko komisijo organizira konferenco na visoki ravni o umetni inteligenci, ki poteka v hibridni obliki 14. in 15. septembra 2021 na Brdu pri Kranju.

 • Kako narediti Evropo bolj odporno na kibernetske grožnje?

  S tem vprašanjem so se danes na Bledu ukvarjali sodelujoči na konferenci o kibernetski varnosti, ki jo je v sklopu predsedovanja Slovenije Svetu EU organiziral Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo Republike Slovenije.

 • Minister Koritnik: »Nujno okrepiti sodelovanje med evropskimi raziskovalnimi središči za umetno inteligenco«

  Drugi dan Blejskega strateškega foruma se je minister za javno upravo Boštjan Koritnik na dvostranskem srečanju sestal s predstavniki podjetja Google, nato pa kot govornik sodeloval na panelu z naslovom Digitalna Evropa - Sprostitev potenciala (Digital Europe - Unlocking the potential).

 • Minister za javno upravo prvi dan Strateškega foruma Bled 2021 na dvostranskih srečanjih s predstavniki globalnih podjetij

  Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se 1. in 2. septembra 2021 udeležuje Strateškega foruma Bled 2021, ki poteka pod naslovom »Prihodnost Evrope«.

 • Minister Koritnik predstavil prioritete predsedovanja še Odboru Evropskega parlamenta za industrijo, raziskave in energijo (ITRE)

  Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je predstavil prioritete slovenskega predsedovanja Svetu EU še drugemu odboru Evropskega parlamenta, ki je pristojen za vsebine s področja dela Ministrstva za javno upravo. Odboru za industrijo, raziskave in energijo (ITRE) je tako predstavil prioritete na področjih politike mobilnega gostovanja, upravljanja podatkov, krepitve kibernetske varnosti in odpornosti, digitalnega razvoja Unije do leta 2030 ter boljše pravne ureditve.

 • Minister Koritnik članom Odbora EP za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO) predstavil prioritete predsedovanja

  Minister za javno upravo Boštjan Koritnik bo na julijskih zasedanjih odborov Evropskega parlamenta, ki sta pristojna za vsebine s področja dela Ministrstva za javno upravo, predstavil sektorski program in prednostne naloge slovenskega predsedstva s področja digitalizacije, kibernetske varnosti in boljšega pravnega urejanja. Danes je nastopil pred Odborom za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO), kjer je predstavil prednostne naloge na področjih umetne inteligence in digitalnih storitev.