Skoči do osrednje vsebine

Srečanje EPSO: Mladi in starejši zaposleni so kot dve plati iste medalje

V okviru dogodkov predsedovanja Slovenije Svetu EU je potekalo srečanje Evropskega urada za izbor osebja (EPSO). Srečanje je omenjeni urad organiziral skupaj s Slovenijo kot predsedujočo državo.

zaslonski posnetek sodelujočih

Srečanje EPSO, ki je potekal v avdio-video obliki, je gostil generalni direktor Direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo Peter Pogačar | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

Udeleženci so bili predstavniki držav članic Evropske unije, ki so nacionalni delegati v Delovni skupini za kadrovske predpise pri Svetu Evropske unije. Namen srečanja je bila predstavitev aktualnih projektov in načrtovanih aktivnosti, ki jih izvaja EPSO, ter na podlagi tega usklajevanje kadrovske politike Evropske unije, predvsem na področju selekcijskih postopkov in zaposlovanja osebja iz držav članic v institucijah Evropske unije.

Dogodek, ki je potekal v avdio-video obliki, je v vlogi predsedujoče države Svetu EU na tem področju gostil generalni direktor Direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo Peter Pogačar, ki je imel tudi vsebinsko predstavitev z naslovno temo: Večgeneracijski izzivi delovne sile v evropski javni upravi, sodeloval pa je tudi v razpravi z državami članicami o vplivu medgeneracijske raznolikosti zaposlenih znotraj državnih uprav držav članic.

Pogačar je uvodoma poudaril, da sta staranje in obvladovanje talentov pomembni temi slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije v letu 2021 na področju upravljanja s človeškimi viri v državnih administracijah, saj trendi glede staranja delovne sile v EU kažejo naslednje: ljudje živijo dlje in so bolj zdravi, uživajo visoko kakovost življenja v starosti, povprečno razmerje med starostjo in delovno dobo se bo v naslednjih štiridesetih letih v državah OECD skoraj podvojilo, v Evropski uniji je vsak četrti delavec v osrednji javni upravi starejši od 55 let.

Da bi bolje razumeli, kako evropske javne uprave postavljajo izzive upravljanja talentov in starajoče se delovne sile ter kako dojemajo in uporabljajo različna orodja za doseganje različnih ciljev, je Slovenija skupaj z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) izvedla študijo o staranju in upravljanju talentov, katere osnutke je Pogačar predstavil v nadaljevanju svoje predstavitve. Študija bo uradno objavljena oktobra.

Peter Pogačar je v nadaljevanju sodeloval tudi v razpravi z državami članicami o vplivu medgeneracijske raznolikosti zaposlenih znotraj državnih uprav držav članic.