Skoči do osrednje vsebine

Srečanje strokovnjakov neformalne mreže evropskih javnih uprav (EUPAN)

Danes je v video obliki potekalo srečanje strokovnjakov neformalne mreže evropskih javnih uprav (EUPAN). Gre za srečanje strokovnjakov iz držav članic EU, držav opazovalk, predstavnikov Evropskega inštituta za javno upravo (EIPA), Evropske komisije in drugih vabljenih, ki namenjeno izmenjavi izkušenj, dobrih praks in usmeritev na področju upravljanja človeških virov v javni upravi ter krepitvi sodelovanja med člani.

Vodilna tema srečanja je bila ravnanje s starejšimi zaposlenimi in talenti v javni upravi, aktivnosti pa usmerjene v predstavitev izsledkov študije in oblikovanih priporočil o ravnanju s starejšimi zaposlenimi in talenti v javni upravi ter v izmenjavo dobrih praks na tem področju.

Kot je v uvodnem nagovoru izpostavil generalni direktor Direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo Peter Pogačar, je bila ključna tema srečanja staranje in upravljanje talentov v javni upravi, kar je prednostna naloga slovenskega predsedstva na področju upravljanja človeških virov v javni upravi. Prav na tem področju je bila opravljena tudi študija, ki so jo na srečanju predstavili predstavniki z Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Pogačar je v tej zvezi dejal, da je ena od ključnih ugotovitev študije, da se mora upravljanje delovne sile osredotočiti na večgeneracijsko delovno silo in ne posebej na starejše delavce. »To pomeni, da mora upravljanje talentov upoštevati vse generacije delovne sile, ki delujejo skupaj in to tudi pomeni, da je treba mlajše in starejše delavce razumeti kot dve plati iste medalje. Medgeneracijsko sodelovanje je ključnega pomena za prenos znanja in izkušenj med vsemi generacijami in s tem za preprečevanje izgube institucionalnega spomina in zagotavljanje kontinuitete znanja,« je še poudaril Pogačar.

V okviru programa srečanja sta omenjeno študijo v obliki ugotovitev in priporočil o upravljanju starejših zaposlenih in talentih v javni upravi, predstavila Daniel Gerson in Dónal Mulligan z Direktorata za javno upravljanje, OECD, čemur je sledila še delavnica na to temo.

Matija Kodra, vodja projekta Inovativen.si na Ministrstvu za javno upravo (MJU), je v nadaljevanju predstavil projekt Inovativen.si, pri čemer je v ospredje postavil odgovor na vprašanje, kako slovenska javna uprava spodbuja inovativnost na delovnem mestu, vodja Upravne akademije Breda Gruden pa je spregovorila o krepitvi digitalnih kompetenc javnih uslužbencev z Upravno akademijo. Anja Majer z Direktorata za javni sektor MJU je povzela aktivnosti slovenskega predsedstva EUPAN ter v tej luči pripravo nove strategije, vodja projekta uvajanja modela CAF v Sloveniji Barbara Zupanc pa je predstavila izsledke Študije o vplivu CAF na upravljanje človeških virov in ljudi. Dnevni red sta s predstavitvijo programa in prednostnih nalog francoskega predsedstva EUPAN zaokrožili Faustine Bentaberry in Pauline Martin z Ministrstva za javno preoblikovanje in javno upravo.