Skoči do osrednje vsebine

Digitalne tehnologije ponujajo ogromno priložnosti, vendar morajo biti usmerjene k človeku

»Digitalne tehnologije ponujajo ogromno priložnosti za izboljšanje izvajanja storitev, participativnih procesov in sodelovanja z državljani. Vendar moramo biti pozorni, da so te tehnologije vredne zaupanja, usmerjene k človeku ter osredotočene na temeljne pravice in vrednote EU,« je ob začetku neuradnega sestanka vodij državnih informatik članic EU (EU CIO meeting) poudaril minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Srečanja se je udeležilo kar 54 udeležencev iz 30 držav, tudi predstavniki petih držav Zahodnega Balkana
minister pred računalnikom med nagovorom udeležencev na daljavo

Udeležence je uvodoma pozdravil in nagovoril minister za javno upravo Boštjan Koritnik | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

1 / 2

Neuradni sestanek je v četrtek, 9. decembra 2021, v okviru programa slovenskega predsedovanja Svetu EU organiziralo Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Generalnim direktoratom za informatiko (DG DIGIT) pri Evropski komisiji in organizacijo Sigma, ki deluje v okviru Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Kot je v uvodnem nagovoru še poudaril minister Koritnik, državljani pričakujejo, da bodo storitve javnega sektorja usmerjene k njim, uporabnikom, ter da bodo učinkovite, inovativne, osebne in s tehnološkega vidika sodobne. »Zato je ključno, da jih kot prihodnje uporabnike storitev vključujemo že pri njihovem načrtovanju in oblikovanju, s čimer krepimo tudi njihovo zaupanje v javne institucije. Prav tako pa je izjemno pomembno zavedanje, da je digitalna preobrazba uspešna le ob hkratnem vlaganju v nove tehnologije in v znanje ljudi, da bi lahko te tehnologije uporabljali.«

Mreža vodij državnih informatik se praviloma sestaja vsako leto in obravnava aktualna vprašanja, oblikuje skupna stališča ter spodbuja izmenjavo informacij in primerov dobrih praks. Tokrat je dogodek potekal na daljavo.

Na sestanku so predstavniki Evropske komisije predstavili nadaljnje načrte glede evropske politike interoperabilnosti in evropsko sodelovanje na področju digitalnih storitev vlad (GovTech). V razpravi in izmenjavi dobrih praks so bile obravnavane teme usmerjenosti k človeku (angl. human-centricity), soustvarjanja (angl. co-creation), različni pristopi k digitalnim storitvam vlad (GovTech), nove tehnologije in upravljanje podatkov ter inovacij.

Na koncu so predstavniki Francije napovedali prednostne teme in dogodke na tem področju v okviru svojega predsedovanja, ki bo januarja sledilo slovenskemu.