Skoči do osrednje vsebine

 • Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, vendar cena glavnih dveh energentov ostaja še naprej nespremenjena.

 • Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela odločitev, da za nujno humanitarno pomoč Libanonu nameni prispevek v višini 200.000 EUR in prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite v Libanon napoti strokovnjaka za usklajevanje mednarodne pomoči.

 • Vlada Republike Slovenije se je na podlagi strokovne ocene odločila, da se omejitve iz Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji uporabljajo še naprej. Z zelenega seznama se črtajo Češka, Malta in Švica ter administrativne enote Španije: Balearski otoki, Kantabrija ter Kastilja in Leon, na rdečega je uvrščena Belgija.

Aktualno

 • 75. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 preneha veljati. Sprejela je tudi konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin, ki se je v letu 2019 povečala za 2,8 % oziroma 1,36 milijarde evrov.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na dopisni seji vladnega odbora za gospodarstvo je vlada sprejela Letno poročilo Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve za leto 2019. Na dopisni seji odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada v veljavni načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila nov projekt “Ekosistem digitalne preobrazbe CARPE DIGEM”. Na odboru je vlada sprejela tudi Letno poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2019.

 • Ukrepi glede prepovedi zbiranja ostajajo v veljavi

  Vlada je na današnji dopisni seji odločila, da se omejitve iz Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi uporabljajo še naprej. Sprejela je tudi nekatere spremembe na zelenem in rdečem seznamu držav. Hrvaška ostaja na rumenem seznamu.

Iskalnik