Skoči do osrednje vsebine

 • Ob nastopu mandata je imela vlada Roberta Goloba dve izhodiščni prioriteti: pripraviti izhodno strategijo za covid in reševanje energetske krize. Spoprijela se je s posledicami epidemije, ki je v zdravstvu in družbi naredila precejšnje opustošenje, s hitrim sprejemanjem ukrepov za blaženje draginje in energetske krize pa je preprečevala posledice vojne v Ukrajini.

 • Vlada je na današnji seji med drugim določila besedilo Predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju in ga pošilja v obravnavo državnemu zboru po skrajšanem postopku. Vlada je sprejela tudi Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2023–2028.

 • »Naša glavna obljuba ljudem ob izvolitvi je bila, da bomo ponovno živeli v normalni državi. To pomeni delujočo pravno državo, demokracijo in odprto družbo. To obljubo smo izpolnili.« je ob 1. obletnici vlade poudaril predsednik vlade Robert Golob. Skupaj s podpredsednikoma vlade ministrico Tanjo Fajon in ministrom Lukom Mescem so povzeli dosedanje delo vlade.

Novice

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim soglašala s predlogi amandmajev k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru, uvrstila nov projekt spodbujanja inovacij v izobraževanju in sprejela odgovor v zvezi z zaključki posveta "Vplivi populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajino", ki je bil v Državnem svetu.

 • Video

  51. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je sprejela predlog novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter sklep o uskladitvi pokojnin. Odločila je, da se upravičeni stroški intervencij v neurjih v severovzhodni Sloveniji povrnejo občinam.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Vlada se je med drugim opredelila do amandmajev k predlogu rebalansa proračuna za leto 2023, sprejela stališči do mnenj državnega sveta o predlogu rebalansa letošnjega državnega proračuna in o predlogu novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024, in v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 proračuna Slovenije uvrstila tri nove projekte bilateralnega razvojnega sodelovanja.