Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja je organ v sestavi Ministrstva za finance. Opravljamo naloge, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma, izvajamo inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter drugih predpisov s področja odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter opravljamo druge naloge, določene z zakonom.

Pri opravljanju svojih nalog smo v celoti avtonomni, samostojni in operativno neodvisni, kar vključuje tudi odločitve o sprejemanju in analiziranju podatkov, informacij in dokumentacije ter o pošiljanju izsledkov svojih analiz pristojnim organom.

Vodstvo

Notranje organizacijske enote