Skoči do osrednje vsebine

Urad za preprečevanje pranja denarja

  • Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 13. 9. 2021 za direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja imenovala dr. Damjana Žuglja za dobo petih let, in sicer od 15. septembra 2021 do najdlje 14. septembra 2026, z možnostjo ponovnega imenovanja.

  • Evropska komisija je 20. julija 2021 predstavila ambiciozen sveženj zakonodajnih predlogov za okrepitev pravil EU o preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma.

  • Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma. V novem seznamu so odražene spremembe seznama FATF (Financial Action Task Force – Projektna skupina za finančno ukrepanje) in seznama nekooperativnih jurisdikcij EU za davčne namene.

Aktualno