GOV.SI

Sporočanje podatkov Uradu za preprečevanje pranja denarja

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov uradu je naloga in obveznost zavezancev iz 4. člena ZPPDFT-1.

Registracija

Zavezanci predhodno opravijo registracijo pri uradu, in sicer tako, da izpolnijo obrazec - registracija in ga posredujejo na elektronski naslov mf.uppd@gov.si. 

Po opravljeni registraciji zavezanci sporočajo podatke preko obrazca, dostopnega na povezavah spodaj.