Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Naslov: Cankarjeva cesta 5, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 200 18 00

E-naslov: is.vog@dppu.fm

Odgovorna oseba: mag. Anika Vrabec Božič, direktorica

Datum prve objave kataloga: 9. 11. 2006

Datum zadnje spremembe: 26. 6. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=79

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Organigram

Notranje organizacijske enote

Inšpekcija
Cankarjeva cesta 5, 1000 Ljubljana
01 200 18 00
is.vog@dppu.fm

Sektor za mednarodno sodelovanje
Cankarjeva cesta 5, 1000 Ljubljana
01 200 18 00
is.vog@dppu.fm

Sektor za pravne zadeve in preventivo
Cankarjeva cesta 5, 1000 Ljubljana
01 200 18 00
is.vog@dppu.fm

Sektor za splošne zadeve in IT podporo
Cankarjeva cesta 5, 1000 Ljubljana
01 200 18 00
is.vog@dppu.fm

Sektor za sumljive transakcije
Cankarjeva cesta 5, 1000 Ljubljana
01 200 18 00
is.vog@dppu.fm

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poročila

Letna poročila Urada za preprečevanje pranja denarja
Poročila

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
Cankarjeva cesta 5, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Torek

  od do

 • Sreda

  od do

 • Četrtek

  od do

 • Petek

  od do

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.


Katalogi informacij javnega značaja