Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za pravne zadeve in preventivo pripravljamo in usklajujemo predpise s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Pripravljamo tudi smernice za posamezne skupine zavezancev, pri katerih je urad edini nadzorni organ, in sodelujemo z drugimi nadzornimi organi pri pripravi smernic za skupine zavezancev pod njihovim primarnim nadzorom.

V sektorju pripravljamo tudi mnenja in stališča v zvezi z izvajanjem predpisov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ter vodimo prekrškovne postopke v določenih zadevah. 

Poleg tega smo zadolženi tudi za izobraževanje zavezancev, komunikacijo z deležniki ter pripravo letnih poročil o delu urada.

Splošno o preprečevanju pranja denarja

  • Preprečevanje pranja denarja

    Denar oziroma premoženje, ki je pridobljeno s storitvijo kaznivih dejanj (na primer davčna zatajitev, zloraba položaja, goljufija, ponarejanje listin) je "umazan denar".