Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za mednarodno sodelovanje izmenjujemo podatke s tujimi organi, pristojnimi za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, v skladu z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Sodelujemo tudi v odborih mednarodnih teles (Evropska unija, Svet Evrope), ki se ukvarjajo s preprečevanjem in odkrivanjem pranja denarja in financiranja terorizma, pri ocenjevanju Slovenije, ki ga izvaja odbor MONEYVAL (Odbor strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje učinkovitosti ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma), ter pri pripravi in izvedbi akcijskih načrtov. 

Splošno o preprečevanju pranja denarja

  • Preprečevanje pranja denarja

    Denar oziroma premoženje, ki je pridobljeno s storitvijo kaznivih dejanj (na primer davčna zatajitev, zloraba položaja, goljufija, ponarejanje listin) je "umazan denar".