Skoči do osrednje vsebine

Vpis v Register ponudnikov storitev virtualnih valut

Ponudniki storitev virtualnih valut, ki imajo sedež ali podružnico v Republiki Sloveniji, se morajo pred začetkom izvajanja storitev virtualnih valut vpisati v Register ponudnikov storitev virtualnih valut, ki ga vzdržuje in upravlja urad.

Zahteva za vpis v register se lahko vloži na spodnjem obrazcu, ki ga je treba izpolniti in:

  • lastnoročno podpisati in poslati uradu po pošti na naslov Cankarjeva cesta 5, 1000 Ljubljana, ali
  • podpisati z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom in poslati na elektronski naslov urada mf.uppd@gov.si.

Ponudniki lahko zahtevo za vpis v register vložijo tudi ustno pri uradu na naslovu Cankarjeva cesta 5, 1000 Ljubljana. 

V skladu s tarifno številko 3 Taksne tarife, ki je priloga Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO), je treba plačati upravno takso v višini 18,10 eurov. Nakazilo se izvede na račun št. 01100-1000315637, pri čemer urad vlagatelju sporoči številko reference po prejemu zahteve za vpis v register.