Skoči do osrednje vsebine

Izpostava URSZR Brežice s centrom za obveščanje je ena izmed trinajstih izpostav URSZR. Naloge opravlja na območju Posavske regije.

Predstavitev izpostave

Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, preprečevanje naravnih in drugih nesreč, obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč, organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč, mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov, reševanje in pomoč, ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče, itd.

Posavje obsega območje štirih občin: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica.

Posavje po površini obsega 889 km2, zato sodimo med manjše regije v Sloveniji, kjer živi 70.300 prebivalcev. Z Republiko Hrvaško mejimo s 67 km državne meje. Poleg razvite cestne in železniške infrastrukture imamo v Posavju še Letališče Cerklje ob Krki, temu pa je potrebno dodati še velik energetski potencial (NE Krško, TE Brestanica, HE na spodnji Savi).

Regijski načrti zaščite in reševanja