Skoči do osrednje vsebine

Služba za odpravo administrativnih ovir in boljšo zakonodajo

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Službi za odpravo administrativnih ovir in boljšo zakonodajo stremimo k pripravi boljših predpisov, ki so pomembni za doseganje kakovostnega zakonodajnega okolja. Ob zavedanju pomembnosti vpeljevanja inovativnih pristopov v organe javne uprave spodbujamo ustvarjalnost, agilne pristope, vključevanje deležnikov, sooblikovanje storitev in preizkušanje storitev z deležniki ter redno spremljamo uporabniško izkušnjo. Na vseh navedenih področjih zagotavljamo tudi ustrezno usposobljenost javnih uslužbencev.

Naše poslanstvo je poenostaviti življenje državljanom in poslovanje podjetjem ter s tem prispevati k znižanju stroškov in odpravljanju administrativnih ovir. Zavedamo se, da le zakonodaja, ki je najmanj obremenjujoča, izboljšuje konkurenčnost gospodarstva in odprtost trga, izboljšuje standard državljanov in povečuje transparentnost. Izvajamo različne dejavnosti tako s področja preprečevanja nastajanja kot odprave administrativnih ovir in priprave bolj kakovostnih predpisov. Pri tem sodelujemo z državljani in podjetji ter drugimi državnimi organi.

Smo skrbniki portala STOP Birokraciji, prek katerega prejemamo pobude za odpravo administrativnih ovir ali izboljšanje predpisov. Pobude proučimo, preverimo njihovo izvedljivost in usklajujemo aktivnosti za realizacijo. Del naših nalog je tudi skrb nad realizacijo sprejetih pobud, ki se preoblikujejo v ukrepe z jasno določenimi cilji, roki izvedbe in nosilci, združenih v aplikaciji Enotna zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje. 

Ob tem sta učinkovitost in kakovost dela javne uprave izjemno pomembna. Oboje povečujemo prek projekta Inovativen.si, pri katerem sta glavna cilja uveljavitev inovativnih pristopov in inovativnih metod dela zaposlenih v javni upravi. 

Področja in teme

 • Kakovost in inovativnost v javnem sektorju

  V javno upravo vpeljujemo sisteme vodenja kakovosti in usposabljamo javne uslužbence za uporabo orodij kakovosti (model CAF). Spodbujamo pregled poslovanja, stalno izboljševanje, uvajamo inovativne metode dela in spremljanje poslovanja z vpeljavo ciljnega vodenja.

Storitve

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za javno upravo

Projekti

 • STOP Birokraciji

  V teku

  Ste državljan ali podjetnik in se srečujete z zapletenimi postopki, ki vam jih nalaga država? Imate predlog za poenostavitev predpisa ali postopka? Vas zanima kako se vključiti kot zainteresirana javnost v postopek priprave predpisa? Obiščite spletni portal STOP Birokraciji.

 • Inovativen.si

  V teku

  Inovativen.si? Sem. Smo!
  S projektom Inovativen.si želimo povečevati učinkovitost in kakovost dela javne uprave, pri čemer sta glavna cilja projekta sistemska uveljavitev inovativnih pristopov z uporabnikom v središču in večja ozaveščenost ter usposobljenost zaposlenih v javni upravi za uporabo inovativnih metod dela.