GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Sektorju za visoko šolstvo pripravljamo sistemske rešitve za oblikovanje politike oziroma strategijo razvoja visokega šolstva. To vključuje pripravo predpisov s področja visokega šolstva, spremljanje in vrednotenje učinkov nacionalnega programa visokega šolstva ter vključevanje v evropski visokošolski prostor oz. regionalne integracije in organe EU. Skrbimo za evidenco visokošolskih zavodov, študijskih programov, zasebnih visokošolskih učiteljev, študentske domove in subvencionirano bivanje visokošolskih študentov. Večji del nalog zavzema financiranje visokošolskih in drugih zavodov. Spremljamo socialno-ekonomska vprašanja študentov, skrbimo za izvajanje strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020 in za spodbujanje učenja slovenščine.