GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport delujemo za razvoj odgovorne družbe znanja. Ustvarjamo pogoje za razvoj družbeno odgovornih in zadovoljnih generacij. Skupaj z drugimi deležniki soustvarjamo vključujočo, enakopravno, trajnostno naravnano in ustvarjalno družbo vseživljenjskega učenja ter krepimo udeležbo mladih in spodbujamo športna udejstvovanja.

Vodstvo

Organizacijske enote ministrstva

Organa v sestavi