Skoči do osrednje vsebine

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport delujemo za razvoj odgovorne družbe znanja. Ustvarjamo pogoje za razvoj družbeno odgovornih in zadovoljnih generacij. Skupaj z drugimi deležniki soustvarjamo vključujočo, enakopravno, trajnostno naravnano in ustvarjalno družbo vseživljenjskega učenja ter krepimo udeležbo mladih in spodbujamo športna udejstvovanja.

Vodstvo

Poslanstvo in vizija

  • Zavzemamo se za enakopravno udeležbo vseh deležnikov v dostopnem in prožnem vzgojno-izobraževalnem sistemu, usmerjenem v prihodnost. Iščemo nove poučevalne ter učne strategije in tako posamezniku omogočamo zorenje v odgovornega in samostojnega člana skupnosti.
    Brošure, publikacije

Organizacijske enote ministrstva

Organa v sestavi