Skoči do osrednje vsebine

V Službi za digitalizacijo izobraževanja načrtujemo, izvajamo postopke in spremljamo naloge s področja digitalizacije po celotni vertikali izobraževanja. Podpiramo širokopasovno povezljivost šol in povezljivost v šolah, ozaveščamo o možnostih v zvezi z dostopom do interneta in opremljanja šol (nakup digitalne opreme, aplikacije in platforme za e-učenje). Dajemo podporo vzgojno izobraževalnim zavodom pri pripravi načrtov za digitalno preobrazbo na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja, ter spodbujamo razvoj digitalne pedagogike in znanj pri uporabi digitalnih orodij na področju vzgoje in izobraževanja. Sodelujemo tudi mednarodno kot partnerji v različnih EU projektih in združenjih.

Osrednji dokument službe za digitalizacijo izobraževanja je Akcijski načrt digitalnega izobraževanja (potrjen 22. aprila 2022). 

Angleška verzija dokumenta: Digital Education Action Plan