Skoči do osrednje vsebine

Objavljen JR za uporabo generativne umetne inteligence za in v izobraževanju št. 303-7/2023

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici, zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja objavlja javni razpis.

Predmet in cilji razpisa

Predmet javnega razpisa je razvojno-raziskovalni projekt na področju vključevanja generativne umetne inteligence v vzgojno-izobraževalni proces.

Cilji javnega razpisa so:

  • Preučiti vpliv GAI na percepcijo in spreminjanje učenja in poučevanja z vidika različnih deležnikov.
  • Analizirati stanje in potrebe vzgojno-izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: VIZ) za smotrno in učinkovito uporabo GAI v vzgojno-izobraževalnem procesu v Sloveniji.
  • Zasnovati, preizkusiti in pripraviti smernice za smotrno in učinkovito uporabo GAI za sodobno učenje učiteljev in drugih strokovnih delavcev ter poučevanje in učenje učencev, dijakov in študentov ter odraslih na vseh ravneh izobraževanja (z vsaj 50 vzgojitelji, učitelji in drugimi strokovnimi delavci).
  • Pripraviti celovite primere specifične uporabe GAI za učenje in poučevanje.
  • Diseminirati smernice za smotrno in učinkovito uporabo GAI in primere specifične uporabe GAI za učenje in poučevanje.

Razviti predlog dolgoročne vizije za vključevanje GAI v izobraževalni sistem

Namen javnega razpisa je prispevati k celoviti, smotrni in učinkoviti uporabi generativne umetne inteligence (v nadaljevanju: GAI) v vzgojno-izobraževalnem procesu na različnih ravneh izobraževanja.

Več o javnem razpisu.