Skoči do osrednje vsebine

Objavljen JR – Navidezna, obogatena in razširjena resničnost v izobraževanju št. 303-35/2024

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja objavlja javni razpis.

Predmet in cilji razpisa

Predmet javnega razpisa je razvojno-raziskovalni projekt na področju poznavanja in uporabe naprednih tehnologij v izobraževanju.

Cilji javnega razpisa so:

  • Pripraviti strokovne, teoretične in tehnične podlage za uporabo VR, AR in XR tehnologij v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju.
  • Pripraviti vsebine za uporabo VR, AR in XR tehnologij pri pouku.
  • Usposobiti najmanj 25 učiteljev v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju (osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, srednje poklicne in strokovne šole, gimnazije), za uporabo VR, AR in XR tehnologij pri pouku.
  • Usposobiti najmanj 100 učiteljev v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju (osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednje poklicne in strokovne šole, gimnazije), za pripravo vsebin za uporabo VR, AR in XR tehnologij pri pouku.
  • Zagotoviti razširjanje in trajnost uporabe VR, AR in XR tehnologij pri pouku v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju z vzpostavitvijo učnega laboratorija (ang. learning lab) za učitelje.

Namen javnega razpisa je preučiti, preizkusiti in predstaviti možnosti uporabe tehnologij navidezne, obogatene in razširjene resničnosti (v nadaljevanju: VR, AR in XR tehnologij) v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, z namenom usmerjanja in podpore smotrne rabe naprednih tehnologij za posodabljanje in izboljševanje kakovosti učnega procesa.