GOV.SI

Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje ima sledeče naloge:

  • določi predmetne kataloge znanj in izpitne kataloge za strokovno teoretične predmete in za mojstrski izpit,
  • določi obseg in vsebino izobraževanja v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju, ki se izvaja pri delodajalcu,
  • določi organizacijo izvajanja izobraževalnega programa (celoletna, periodična),
  • določa vsebino vmesnega preizkusa,
  • ugotavlja enakovredni izobrazbeni standard izobraževalnih programov za odrasle na področjih, na katerih je pristojen za določanje katalogov znanj,
  • potrjuje učbenike in učila za strokovno teoretične predmete,
  • predlaga izobraževalne programe poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja,
  • predlaga prilagojene izobraževalne programe za mladostnike s posebnimi potrebami,
  • predlaga normative in standarde za opremo šol in šolskih delavnic,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.