Skoči do osrednje vsebine

V Službi za analize in razvoj podpiramo ministrstvo pri oblikovanju politik, ki temeljijo na podatkih in na kvantitativnih analizah. Podporo zagotavljamo za vsa delovna področja ministrstva. Prednostne naloge so izvajanje usmerjenih analiz in raziskav v podporo načrtovanju in oblikovanju politik in za identifikacijo potreb po reformah in po spremembah politike, spremljanje in analiziranje trendov na področju trga dela, socialnih razmer in blaginje, izvajanje predhodnih in naknadnih ocen učinka posameznih politik ter priprava in objava poročil.

Analiza razmer na trgu dela in rezultati srednje in dolgoročnih napovedi potreb trga dela do leta 2037

Letna poročila

Poročilo Kazalniki blaginje

  • Poročilo Kazalniki blaginje

    Analize in raziskave
  • Poročilo Kazalniki blaginje v Sloveniji

    Poročilo so ga pripravili strokovni delavci Službe za analizo in razvoj na ministrstvu in je pregled uspešnosti Slovenije po kazalnikih blaginje, ki odražajo interakcijo politik, ki se izvajajo na vseh področjih družbe.
    Poročila

Mesečna poročila o transferjih

Statistična priloga socialni transferji

Tabela izplačil socialnih transferjev

Področja in teme